Rozvodový mechanismus vozidlového motoru

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Beroun, Stanislav
dc.contributor.author Hlaváček, Pavel
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2015-04-13
dc.date.available 2015-04-13
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2004-01-29
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/8524
dc.description katedra: KVM; cs
dc.description.abstract Tato práce se snaží popsat problematiku analýzy chování ventilových rozvodů do jednoho celku. Jsou zde popsány nejnovější informace a trendy z oblasti návrhu konstrukčního řešení, výpočtů, měření a hodnocení vlastností ventilových rozvodů spalovacích motorů. cs
dc.description.abstract This work wants to describe knowledges of analysis of valve train behaviour in one complex. Here is described the newest information and trends from field of design. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/378 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/378 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject rozvodový mechanismus cs
dc.subject vačka cs
dc.subject ventilová pružina cs
dc.subject mbs cs
dc.subject fem cs
dc.subject počítačové modelování cs
dc.subject velve train en
dc.subject cam en
dc.subject valvespring en
dc.subject mbs en
dc.subject fem en
dc.subject computer modelling en
dc.title Rozvodový mechanismus vozidlového motoru cs
dc.title.alternative Valve train of the car engine en
dc.type Thesis
dc.type disertační práce cs
dc.degree.level Ph.D.
dc.date.defense 2008-04-30
dc.date.committed 2008-04-30
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department KVM cs
dc.identifier.signature U 544 S
local.identifier.stag 15371
local.note.administrators TrykarovaA
local.identifier.verbis 350996


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account