Experimentální analýza seskání staplových přízí

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirásková, Petra
dc.contributor.author Koucká, Simona
dc.date 2005
dc.date.accessioned 2015-04-12
dc.date.available 2015-04-12
dc.date.issued 2005
dc.date.submitted 2004-10-29
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/7638
dc.description katedra: KTT; cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o analýze seskání staplových přízí. Nejdříve se provádí rešerše o skaní, seskání a jeho vztah k jednoduché a skané přízi. Další část práce je zaměřena na charakteristiku použité jednoduché příze pro experimentální část, popisuje technologii výroby příze i základní parametry jednoduché příze. V práci je dále uveden popis a princip přístroje, na kterém byl experiment prováděn. V závěrečné části práce jsou vyhodnoceny experimentální výsledky. Podle těchto výsledků bylo vyjádřeno seskání jako fuknce zákrutů jednoduché příze a zákrutů skacích. cs
dc.description.abstract This thesis deals about analysis of staple yarns twist atke-up. First of all the theory about twisting, twist take-up and his dependance to single and doubling yarn is performed. Next part of work discuss about charakteristic single yarn for experiment part. It describes technology construktion yarn and basic charakteristics single yarn. The experiments is next state description and principle apparatus, where the experimentans were performed on. The experiments results are evaluated in the final part of the work. According to these results the twist take-up as a function of the twist single and double twist yarn was expressed. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.title Experimentální analýza seskání staplových přízí cs
dc.title.alternative Experimental analysis of staple yarns twist take-up en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2005-06-13
dc.date.committed 2005-05-16
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department KTT cs
local.identifier.stag 10026
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 270249
dc.subject.verbis příze cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:45:02 cs
local.verbis.studijniprogram KTT PŘ cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account