Elektromagnetický návrh asynchronního motoru

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Richter, Aleš
dc.contributor.author Žalud, Jan
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2013-12-20
dc.date.submitted 2008-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/759
dc.description katedra: MTI; rozsah: 34 s., 35 s. příloh m-fily cs
dc.description.abstract Práce se zabývá využitím nové metody analýzy indukčních strojů pro hlubší analýzu dějů v motoru. Je odvozen aparát pro výpočty tvaru indukovaného napětí motoru včetně jeho vyšších harmonických složek. Dále je odvozen výpočet pro přibližné určení tvaru magnetizačního proudu. V rámci práce je implementován algoritmus pro výpočet charakteristik asynchronního motoru, algoritmus pro výpočet tvaru indukce ve vzduchové mezeře, algoritmus pro výpočet zpětného rušení motoru vyššími harmonickými složkami napětí a algoritmus pro výpočet tvaru magnetizačního proudu. Tyto teoretické poznatky jsou z části ověřeny měřením. cs
dc.description.abstract Thesis concerns the use of new method of induction machine analysis for deeper understanding of involved phenomena. Method for evaluation of induced voltage including, higher frequency components, is derived and method for evaluation of approximate shape of magnetizing current is derived. Main part of thesis implements routines evaluating shape of air gap induction, spectrum of backwards signals generated by the machine and routine for evaluating the shape of magnetizing current. These results were partly confirmed by measure. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject asynchronous en
dc.subject motor en
dc.subject induction en
dc.subject machine en
dc.subject induction en
dc.subject air en
dc.subject gap en
dc.subject induced en
dc.subject voltage en
dc.subject magnetizing en
dc.subject current en
dc.subject asynchronní cs
dc.subject motor cs
dc.subject indukční cs
dc.subject stroj cs
dc.subject indukce cs
dc.subject tvar cs
dc.subject vzduchová cs
dc.subject mezera cs
dc.subject indukované cs
dc.subject průběh cs
dc.subject napětí cs
dc.subject magnetizační cs
dc.subject proud cs
dc.title Elektromagnetický návrh asynchronního motoru cs
dc.title.alternative Electromagnetical Design of Asynchronous Motor en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr cs
dc.date.defense 2009-06-25
dc.date.committed 2009-05-29
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department MTI cs
local.identifier.stag 16510
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 397173
dc.subject.verbis elektrické asynchronní motory cs
dc.subject.verbis elektrotechnika cs
dc.subject.verbis electrotechnics en
dc.subject.verbis induction electric motors en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:13:53 cs
local.verbis.studijniprogram MTI Elektrotechnika a informatika/Přírodovědné inženýrství cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account