Charakterizace dielektrických vlastností feroelektrických materiálů měřením hysterezní smyčky

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mokrý, Pavel
dc.contributor.author Kubart, Jiří
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2015-04-12
dc.date.available 2015-04-12
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2005-10-17
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/7487
dc.description katedra: KEL; přílohy: 1 CDROM; rozsah: 53 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.description.abstract The measurement of dielectric hysteresis loop plays an important role in the determination of dielectric properties of ferroelectrics. We built an up-to-date experimental setup for displaying the dielectric hysteresis loop and for the determination of its key parameters, which are relevant to the existing theoretical models for ferroelectric thin films. In addition, the experimental setup makes it possible to study the effect of electrode-adjacent passive (dead) layers and leakage currents on the hysteresis loop shape. The experimental setup consists of the charge amplifier and attenuator. Acquired analog data are digitalized in PCI card with A/D converter and fed into PC, where they are processed in LabView. Finally, the accuracy of the experimental setup and the accuracy of acquired data has been calculated and discussed. en
dc.description.abstract Měření dielektrické hysterezní smyčky hraje významnou roli při určování dielektrických vlastností feroelektrik. V rámci práce byla zhotovena moderní měřící aparatura, umožňující zobrazení hysterezní smyčky a určení parametrů křivky relevantních k fyzikálním modelům tenkých feroelektrických filmů. Dále pak umožňuje zkoumání vlivu mezi-elektrodových pasivních vrstev a svodových odporů na tvar hysterezní smyčky. Měřící aparatura je tvořena nábojovým zesilovačem, zesilovačem pro úpravu vysokonapěťového signálu a osobním počítačem, vybaveným PCI kartou s A/D převodníky. Veškeré zpracování dat a matematické operace jsou prováděny pomocí programu vytvořeného v prostředí LabView. Dále byla vypočtena dosažená přesnost měřící aparatury, přesnost naměřených hodnot na dodaném vzorku a provedena diskuze naměřených dat. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject solid state physics en
dc.subject ferroelectrics en
dc.subject polarization en
dc.subject hysteresis loop en
dc.subject fyzika pevných látek cs
dc.subject feroelektrika cs
dc.subject polarizace cs
dc.subject hysterezní smyčka cs
dc.title Charakterizace dielektrických vlastností feroelektrických materiálů měřením hysterezní smyčky cs
dc.title.alternative Characterization of dielectric properties of ferroelectric materials using hysteresis loop measurement en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr cs
dc.date.defense 2006-06-13
dc.date.committed 2006-05-19
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department KEL cs
local.identifier.stag 12090
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 276677
dc.subject.verbis polarizace (fyzika) cs
dc.subject.verbis feroelektřina cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:20:12 cs
local.verbis.studijniprogram KEL ME cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account