Návrh BT modulu pro komunikaci s PDA zařízením

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buchta, Jaroslav
dc.contributor.author Pleva, Jan
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2015-04-12
dc.date.available 2015-04-12
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2005-10-19
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/7357
dc.description katedra: KSI; přílohy: 1 schéma, 1 cd-rom; rozsah: 60 s., 1s. obr. příloh cs
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je seznámení s bezdrátovou technologií Bluetooth. Práce pojednává o principech tvorby sítí a popisuje jednotlivé stavy uzlů při komunikaci. Shrnuje technické možnosti Bluetooth. Popisuje vrstvy a jejich role v propracované struktuře Bluetooth jednotky. Práce se též zaobírá bezpečností a hrozbami zneužití párování přístrojů. Jsou doporučena základní pravidla pro bezpečné spojení dvou Bluetooth zařízení. Rozsah možností využití Bluetooth je velmi pestrý. Technologie nalézá uplatnění jak v domácím prostředí, tak i v pracovních podmínkách. Díky své miniaturizaci a čím dál lepší dostupnosti je velmi často uplatňována v mobilních zařízeních. Výslednou prací je praktický návrh a propojení Bluetooth modulu BlueNiceCom III s mikroprocesorem Atmega8. Řídící mikrokontroler se stará o správné fungování Bluetooth modulu přes rozhraní UART. cs
dc.description.abstract The goal of the Bachelor´s work is to provide introduction to the Blootooth wireless technology. The work deals with the principles of network creation and describes conditions of members during communication. It summarizes technical possibilities of Bluetooth and describes layers and their roles in the sophisticated structure of the Bluetooth unit. The work also deals with security and the threat that device pairing presents. Basic rules for secure connection of two Bluetooth devices are recommended. The usage of Bluetooth is very versatile. The technology can be used both at home and at work. Due to its miniaturization and increasingly better availability it is very often used in mobile devices. The final work is a practical proposal and the connection of BlueNiceCom III Bluetooth module with Atmega 8 microprocessor. The operating microcontroller is responsible of the right function of Bluetooth module through the UART en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject bluetooth cs
dc.subject bezdrátová technologie cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject BT modul cs
dc.subject bluetooth en
dc.subject wireless technology en
dc.subject communication en
dc.subject BT module en
dc.title Návrh BT modulu pro komunikaci s PDA zařízením cs
dc.title.alternative DESIGN OF THE BT MODULE FOR COMMUNICATION WITH PDA en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc cs
dc.date.defense 2006-06-12
dc.date.committed 2006-05-19
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department KSI cs
local.identifier.stag 11830
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 277516
dc.subject.verbis komunikace (sdělování) cs
dc.subject.verbis bezdrátové komunikační technologie cs
dc.subject.verbis Bluetooth cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:04:43 cs
local.verbis.studijniprogram KSI EI EIŘS cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account