Trenažér provozu železniční stanice

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Královcová, Jiřina
dc.contributor.author Flanderka, David
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2015-04-12
dc.date.available 2015-04-12
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2005-10-19
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/7350
dc.description katedra: KSI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 53 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.description.abstract Práce se zabývá tvorbou funkční simulace železniční stanice Liberec. Cílem práce byla tvorba počítačové aplikace, která dokáže v reálném čase simulovat jízdy vlaků, posun a další úkony prováděné při řízení stanice. Tvorba programu je rozdělena na řadu dílčích úkolů. Mezi ně patří především tvorba prvků kolejiště, simulace jízdy vlaků a posunu, vytvoření dalších komponent a použití dat skutečného jízdního řádu. Výsledná aplikace může sloužit jako trenažér pro výpravčí železniční stanice. Písemná zpráva obsahuje informace o historii a současném provozu železniční stanice Liberec, popis moderního zabezpečovacího zařízení, které se stalo základem pro tvorbu práce, postup tvorby programu a zpracování dat skutečného jízdního řádu, stručný popis programu a shrnuje možnosti dalšího vývoje počítačové aplikace. cs
dc.description.abstract The work engages in creation of function simulation of railway station Liberec. The aim of work was creation of application which can simulate ride of train, shifting and other operations carried on traffic control in real time. Programming is divided into a few projects. To these projects behove mainly creating elements of yard, simulation of train drive and shift, creation of other components and using data from real timetables. Created application can serve as a trainer for train dispatcher. Written analysis contains information about history and present duty of railway station Liberec, description of modern interlocking plant which became foundation for work, technique of program creation and data processing of real timetable, short description of program and infers possibilities of more program development. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject railway en
dc.subject simulation en
dc.subject train en
dc.subject interlocking plant en
dc.subject železnice cs
dc.subject simulace cs
dc.subject vlak cs
dc.subject zabezpečovací zařízení cs
dc.title Trenažér provozu železniční stanice cs
dc.title.alternative Trainer Of Duty Of Railway Station en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc cs
dc.date.defense 2006-09-05
dc.date.committed 1899-12-30
local.department KSI cs
local.identifier.stag 11819
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 287026
dc.subject.verbis železnice cs
dc.subject.verbis zabezpečovací technika cs
dc.subject.verbis modelování a simulace cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:09:36 cs
local.verbis.studijniprogram KSI EIŘS cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account