Využití laserové technologie pro řezání textilních materiálů ve vrstvách

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brichtová, Ludmila
dc.contributor.author Hanzlíková, Jana
dc.date 2007
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2007
dc.date.submitted 2006-12-19
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6637
dc.description katedra: KKV; přílohy: 32 vzorků ve 2 přílohách; rozsah: 60 s, 85 s. příloh cs
dc.description.abstract Úvodní část práce je zaměřena na podstatu laserového záření, zabývá se typy laserů a jejich mnohostranným využitím. V další části se zabývá druhy a vlastnostmi textilních materiálů, a jejich analýzou. Hlavní část práce se soustředí na řezání textilu laserovým paprskem, řeší zde samostatný řezný proces, teoretický model, který se snaží popsat tuto technologii. V experimentální části je realizován proces laserového řezání na 30-ti vzorcích v jedné, třech a pěti vrstvách. Tyto vzorky jsou následně hodnoceny z hlediska kvalitativního, ale také z hlediska energetické náročnosti procesu. Cílem práce je zjistit vhodné parametry laseru pro různé druhy textilních materiálů, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality řezu, a to porovnáním řezného procesu pro jednu a více vrstev textilních materiálů.Tak abychom mohli posoudit, zda je řezání laserem ve vrstvách v běžném provozu využitelné a ekonomicky srovnatelné s dosud využívanými způsoby cs
dc.description.abstract The introductory of this study is concentrating on the substance of the laser radiation, it is occupying with laser types and thein many-sided utilization. Another part of the study is occupying with sorts and characteristics of textile materials and thein analysis. Tle main part of the study is concentrating on the textile cutting by a laser beam, it is trying to solve the originál cutting process, the theoretical model trying to describe this technology. In the experimental part there is a process of laser cutting realized with 30 specimens in one, three and five layers. These specimen are assessed from qualitative standpoint and from the energy exactingness standpoint as well. The aim of this study is to find out fitting laser parameters for various textile materiál sorts to make the highest quality cut by comparing the cutting process for one and more textile materiál layers to be able to judge if the laser cutting in layers is utilizable in a usual operation and if it is economically comparable with methods use dup to now. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject laser cs
dc.subject textilní materiály cs
dc.subject oddělovací proces cs
dc.subject kritická rychlost cs
dc.subject energie oddělování cs
dc.subject řezání cs
dc.subject laserové řezání cs
dc.subject laser en
dc.subject textile material en
dc.subject cutting process en
dc.subject critical speed en
dc.subject cutting energy en
dc.subject dutiny en
dc.subject laser cutting en
dc.title Využití laserové technologie pro řezání textilních materiálů ve vrstvách cs
dc.title.alternative Laser technology utilization for the laser cutting of the textile materials en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2007-06-04
dc.date.committed 2007-05-14
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department KKV cs
local.identifier.stag 13444
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 323712
dc.subject.verbis řezání laserem cs
dc.subject.verbis textilní materiály cs
dc.subject.verbis lasery cs
dc.subject.verbis technologie cs
dc.subject.verbis laserová technika cs
dc.subject.verbis textile materials en
dc.subject.verbis laser cutting en
dc.subject.verbis laser technology en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:57:24 cs
local.verbis.studijniprogram KKV cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account