Program zacházení odsouzených ve výkonu trestu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tušík, Ladislav
dc.contributor.author Vácha, Roman
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-03-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6545
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1x CD ROM; rozsah: 69 cs
dc.description.abstract The bachelor diploma work deals with the treating convicts programme. It features both a practical and a theoretical part. By means of processing and presenting special sources, the theoretical part described the penitentiary system in its totality, Horní Slavkov prison house, execution of punishment department. Further on, it defines the internal differentiation, post-penitentiary care, treating programme, its creation, evaluation and possibilities for convicts. Then it dealt with the notion of free time and its functions. By means of a questionnaire, the practical part found out about 81 convicts{\crq} attitudes towards free time spending, influence of the environment on it before the execution of punishment, free time activities during the execution of punishment within the programme questions directed to determine which activities and how often the convicts take part in them, and what activities they would appreciate. The results have shown that free time spending influences strongly on the risk of being executed and/or antisocial behaviour. During the execution of punishment the convicts do sport activities and they are also interested in IT education. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala problematikou programu zacházení osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala celkový vězeňský systém, Věznici Horní Slavkov, oddělení výkonu trestu odnětí svobody. Dále vymezuje definice vnitřní diferenciace, postpenitenciární péče, program zacházení, jeho tvorby, hodnocení a možnostech pro odsouzené se zaměřením na zájmové aktivity. Dále popisovala pojem volný čas a jeho funkce. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku postoje 81 odsouzených k trávení a vlivu nejbližšího okolí na volný čas před nástupem do výkonu trestu odnětí svobody a trávení aktivit ve výkonu trestu odnětí svobody v rámci programu zacházení s otázkami nasměrované na zjištění jakých aktivit a jak často se jich odsouzení účastní a o jaké aktivity by byl ze strany odsouzených zájem. Výsledky ukázaly, že trávení volného času má značný vliv na pozdější možné odsouzení či antisociální chování jedince. Ve výkonu trestu se odsouzení nejčastěji účastní sportovních aktivit a velký zájem ze strany odsouzených je o výuku na počítači. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject penitentiary en
dc.subject treating programme en
dc.subject free time en
dc.subject convict en
dc.subject investigation en
dc.subject vězeňství cs
dc.subject program zacházení cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject odsouzený cs
dc.subject šetření cs
dc.title Program zacházení odsouzených ve výkonu trestu cs
dc.title.alternative Treatment Program for Convicts en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2010-06-16
dc.date.committed 2010-04-17
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 17574
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 447923
dc.subject.verbis vězeňství cs
dc.subject.verbis postpenitenciární péče cs
dc.subject.verbis věznice cs
dc.subject.verbis Horní Slavkov (Česko : oblast) en
dc.subject.verbis prison administration en
dc.subject.verbis prisons (Czech Republic) en
dc.subject.verbis postpenal treatment en
local.verbis.aktualizace 2019-22-05 05:22:16 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Sociální práce / Penitenciární péče cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account