Závislost na alkoholu a páchání trestné činnosti

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zahradník, Petr
dc.contributor.author Popčák, Jiří
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2007-02-16
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6190
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 49 s. cs
dc.description.abstract Bachelor work will be concerned with incidences, that is in connection with using psychotropic things. We discuss mainly about hyperaction of consumation alcohol and its force on personality change in relation to environment. Undermentioned will bachelor work follow incidence, which is linked to comission of home violent on persons of family. Latent violation incidents are very difficult to prove between people in privacy. Most of violent conflicts are enacted whitout control of the public. Description of risks in consumation alcohol and social change in higher levels of dependence in connection with factors which are proceed to comission of home violent. In practical part with metode of conversation and sighting patients will be collect specifications to determinate prognosis with proposal for personal moves in solution to conflict situation in life. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se bude zabývat důsledky, které plynou z užívání psychotropních látek. Jedná se především o nadměrnou konzumaci alkoholu a jeho vliv na změnu osobnosti člověka ve vztahu k okolí. Dále se bude bakalářská práce zabývat důsledky v podobě páchání domácího násilí na osobách blízkých. Latentní násilí jsou těžko odhalitelné incidenty mezi lidmi v soukromí. Většina násilných konfliktů se odehrává mimo kontrolu veřejnosti. Popis rizik v užívání alkoholu a sociální dopad při vyšších stupních závislosti a s tím spojené faktory vedoucí k páchání domácího násilí. V praktické části budou metodou rozhovoru a pozorování pacientů, nashromážděny údaje ke stanovení prognózy s návrhem na vlastní opatření při řešení konfliktních životních situací. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject violation en
dc.subject psychotropic things en
dc.subject alcohol en
dc.subject personalist en
dc.subject latent en
dc.subject social change en
dc.subject dependence en
dc.subject prognosis en
dc.subject conflict en
dc.subject mental crueltly en
dc.subject physical crueltly en
dc.subject sexual crueltly en
dc.subject consumation en
dc.subject drog en
dc.subject society en
dc.subject násilí cs
dc.subject psychotropní látky cs
dc.subject alkohol cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject latentní cs
dc.subject sociální dopad cs
dc.subject závislost cs
dc.subject prognóza cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject psychické násilí cs
dc.subject fyzické násilí cs
dc.subject sexuální násilí cs
dc.subject konzumace cs
dc.subject droga cs
dc.subject společnost cs
dc.title Závislost na alkoholu a páchání trestné činnosti cs
dc.title.alternative Alcohol adict and commiting criminal offences en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2008-06-10
dc.date.committed 2008-04-25
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 14001
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 360729
dc.subject.verbis násilí cs
dc.subject.verbis trestné činy cs
dc.subject.verbis criminal activity en
dc.subject.verbis dependence en
dc.subject.verbis violence en
dc.subject.verbis alkoholismus cs
dc.subject.verbis domácí násilí cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:57:43 cs
local.verbis.studijniprogram KSS PP cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account