3D aplikace pracující v prostředí internetu v jazyce Java

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Špánek, Roman
dc.contributor.author Kašpárek, Michal
dc.date 2007
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2013-12-20
dc.date.submitted 2006-10-18
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/612
dc.description katedra: KSI; přílohy: 1 CD; rozsah: 57 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou trojrozměrné grafiky v programovacím jazyce Java. Konkrétně jsou použity knihovny Java 3D. Navržené metody animace a transformace scény jsou poté aplikovány na zobrazení trojrozměrných konečně-prvkových souřadnicových sítí. V textu jsou vysvětleny teoretické základy, které jsou následně prakticky aplikovány na program v jazyce Java. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis deals with three dimensional graphic programming in Java language. Particularly Java 3D library modules are used. Designed methods for animation and scene transformation are applied to display three dimensional finite element grid of coordinates. The following text explains theoretical basics which are then adopted to Java program. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject java en
dc.subject java 3d en
dc.subject netbeans ide en
dc.subject gmsh en
dc.subject java cs
dc.subject java 3d cs
dc.subject netbeans ide cs
dc.subject gmsh cs
dc.title 3D aplikace pracující v prostředí internetu v jazyce Java cs
dc.title.alternative 3D application developed for the internet in Java en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc cs
dc.date.defense 2007-06-12
dc.date.committed 1899-12-30
local.department KSI cs
local.identifier.stag 12757
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 328142
dc.subject.verbis programming languages en
dc.subject.verbis computer graphics-3D en
dc.subject.verbis computer animation en
dc.subject.verbis počítačová grafika cs
dc.subject.verbis Java cs
dc.subject.verbis objektově orientované jazyky cs
dc.subject.verbis trojrozměrná grafika cs
dc.subject.verbis povrchové kalení cs
dc.subject.verbis počítačová animace cs
local.verbis.aktualizace 2019-26-05 05:26:43 cs
local.verbis.studijniprogram KSI cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account