Rozpoznávání vzorů v obraze

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chaloupka, Josef
dc.contributor.author Paleček, Karel
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2013-12-30
dc.date.available 2013-12-30
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2008-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5902
dc.description katedra: ITE; přílohy: 1 DVD; rozsah: 56 cs
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou vyhledávání a rozpoznávání vzorů v obraze. V její první části byla vytvořena rešerže metod, která popisuje současný stav této problematiky. Algoritmy jsou zde rozděleny do tří skupin na metody založené na postupném prohledávání, geometrické metody a metody založené na lokálních deskriptorech. Každá z těchto skupin je poté zkoumána a jsou posuzovány výhody a nevýhody konkrétních metod. Na základě této rešerže jsou poté vybrány a detailně popsány algoritmy vhodné pro řešení automatického vyhledávání a rozpoznávání vzorů v obraze. Je zde pospána metoda Speeded Up Robust Features (SURF), sloužící k vyhledávání zájmových bodů, jsou posuzovány a popsány metody náhodnostních k-d stromů a hierarchických k-means stromů pro efektivní vyhledávání nejbližšího souseda ve velké databázi, jsou zde vysvětleny pojmy afinní a projektivní transformace a jejich odhad z nalezených dvojic párů pomocí metod Random Sample Consensus (RANSAC) a nejmenšího mediánu čtverců (Least Median of Squares, LMS). V praktické části jsou implementované algoritmy otestovány na databázi několika desítek objetků a je vyhodnocena celková úspěšnost systému. Dále je demonstrováno využití algoritmů pro autmatické vyhledávání reklamních log. V rámci této práce je také vytvořen počítačový program s grafickým uživatelským rozhraním, který umožňuje efektivní vyhledávání zadaných vzorů na testovacích obrázcích, přičemž je určena pozice, orientace a měřítko hledaného vzoru a zárověň je odhadnuta geometrická transformace aproximující případné otočení vzoru v prostoru a to až do přibližného úhlu 30°. cs
dc.description.abstract This work deals with the problem of automatic object detection and recognition. It reviews the current state-of-the-art algorithms, which can be divided into three main categories. These categories include appearance based methods, geometrically based methods and local features approach. Each of these categories is then examined in detail. The appropriate methods for automatic object detection and recognition are chosen based on the evaluation of advantages and disadvantages of the stated methods. The selected algorithms are then explained in detail. These include the Speeded-Up Robust Features interest point detector and descriptor, fast approximative nearest neighbor searching methods such as multiple randomized k-d trees and hierarchical k-means trees and defition and estimation of affine and projective transformations using Random Sample Consensus (RANSAC) or Least Median of Squares (LMS). The applied part of this work consists of implementing and testing the selected methods. These methods are evaluated on the database of 40 objects. Also the use of the methods in the task of automatic detection of advertisements and commercial logos is demonstrated. An application with a graphical user interface has been created, which allows for a simple parameter setting. This application is capable of efficient recognizing of a set of chosen flat objects based on provided training images. It robustly estimates the position, orientation and scale of the obejct up to roughly 30 degrees of affine rotation. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject vyhledávání a rozpoznávání vzorů cs
dc.subject lokální příznaky cs
dc.subject surf cs
dc.subject object detection and recognition en
dc.subject local features en
dc.subject surf en
dc.title Rozpoznávání vzorů v obraze cs
dc.title.alternative Pattern Recognition from Image en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr cs
dc.date.defense 2009-06-23
dc.date.committed 1899-12-30
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department ITE cs
local.identifier.stag 16405
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis kpw06461606
dc.subject.verbis computer vision en
dc.subject.verbis počítačové vidění cs
dc.subject.verbis rozpoznávání vzorů cs
dc.subject.verbis pattern recognition en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:50 cs
local.verbis.studijniprogram ITE Elektrotechnika a informatika/Informační technologie cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account