Efektní využití marketingové komunikace v období ekonomické krize

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Myslivcová, Světlana
dc.contributor.author Paseková, Michala
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-30
dc.date.available 2013-12-30
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5630
dc.description katedra: KMG; rozsah: 82 s. 7 s. obr. příloh cs
dc.description.abstract This diploma work focuses on a scope of the effective instruments of marketing communication during the financial crisis in company, which is engaged in the information technology. The whole thesis is divided into five chapters. The first one pays attention to the traditional instruments of marketing communication: advertising, sales promotion, public relations, personal selling and direct marketing. The next chapter follows analyzing of present situation in company and its market activities. The continuous part is connected with the points of constraints of particularly used appliances of marketing communications. The fourth chapter proposes more effective solutions for these appliances of marketing communications. The final part describes an implementation and evaluation of the solutions to the company´s system of management. en
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na problematiku efektivních nástrojů marketingové komunikace v době ekonomické krize ve společnosti zabývající se informačními technologiemi. Celá práce je rozdělena do pěti základních kapitol. První část je věnována tradičním nástrojů marketingové komunikace: reklamě, podpoře prodeje, PR, osobnímu prodeji a přímému marketingu. Další kapitola se zevrubně věnuje analýze současného stavu ve společnosti a jejími marketingovými aktivitami. Navazuje problematika spojená s úzkými místy jednotlivých nástrojů marketingové komunikace. Ve čtvrté kapitole jsou navrhována efektivní řešení pro nástroje marketingové komunikace. Závěrečná část se věnuje implementaci a vyhodnocení návrhů do systému řízení společnosti. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject marketing communications en
dc.subject advertising en
dc.subject sales promotion en
dc.subject public relations en
dc.subject personal selling en
dc.subject direct marketing en
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject vztahy s veřejností cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.title Efektní využití marketingové komunikace v období ekonomické krize cs
dc.title.alternative Effective usage of marketing communication at the time of financial crisis en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2010-06-15
dc.date.committed 2010-05-07
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KMG cs
local.identifier.stag 18591
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 461696
dc.subject.verbis hospodářská krize cs
dc.subject.verbis marketingová komunikace cs
dc.subject.verbis communication in marketing en
dc.subject.verbis economic crises en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:59:06 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account