Význam obalu pro spotřebitele

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dědková, Jaroslava
dc.contributor.author Bartoňová, Markéta
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2009
dc.date.submitted 2008-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5278
dc.description katedra: KMG; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 76 s., 18 s. obr. příloh cs
dc.description.abstract This diploma work is focused on packing materials that are being used mainly in food processing industry. First chapters have a theoretical character. They investigate packing itself, its purpose not only for consumers but also for product itself. It also incorporates small look back to the history of packing, mainly to materials which were packing made in the past from. This paper furthermore suggests what packing should consist of from the visual point of view. Symbols and abbreviations used on the packing are explained, attributes and function of the packing are mentioned together with consumers{\crq} expectations concerning the packing. Finally lawful orders are outlined that the packing has to fulfil. Following part of the work is focused on details of materials used for production of packing. The materials are explored in detail and examples are illustrated together with their advantages and disadvantages. Practical part researches requirements of consumers concerning packing and its importance for them as well. Subsequently the attributes and functions of the packing and last but not least the material according to the consumers{\crq} importance are investigated. en
dc.description.abstract Diplomová práce a její téma se zaměřuje na obaly a obalové materiály, které se používají především v potravinářství. První kapitoly jsou teoretického rázu. Zaměřují se na samotný obal, jaký je jeho význam nejen pro spotřebitele, ale i samotný produkt. Současně obsahuje malé ohlédnutí do historie obalů, zejména materiálů, ze kterých byly dříve vyráběny. Diplomová práce dále pojednává o tom, co by měl obal obsahovat po vizuální stránce. Jsou vysvětleny symboly a zkratky na obalu, jaké by měly být vlastnosti a funkce obalu, co od něj spotřebitel očekává, a zákonné předpisy, které má splňovat. Další část práce je zaměřena na konkrétní materiály, ze kterých se obaly vyrábí. Jsou prozkoumány více do hloubky s uvedenými příklady, výhodami a nevýhodami. Praktickou částí práce je výzkum, kde jsou analyzovány požadavky spotřebitelů na obal a jeho význam pro ně. Dále jsou zkoumány jeho vlastnosti a funkce a v neposlední řadě i materiál právě z pohledu důležitosti spotřebitele. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject articles of drinks en
dc.subject consumer en
dc.subject informant en
dc.subject packing en
dc.subject packing materials en
dc.subject shop en
dc.subject nápoje cs
dc.subject obal cs
dc.subject obalové materiály cs
dc.subject obchod cs
dc.subject respondent cs
dc.subject spotřebitel cs
dc.title Význam obalu pro spotřebitele cs
dc.title.alternative The importance of a packing for a consumer en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2009-06-22
dc.date.committed 2009-05-22
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KMG cs
local.identifier.stag 16126
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 416939
dc.subject.verbis materiály cs
dc.subject.verbis business economics en
dc.subject.verbis packing en
dc.subject.verbis obaly cs
dc.subject.verbis podniková ekonomika cs
dc.subject.verbis obalová technika cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:13:39 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account