Adaptabilita české ekonomiky na vstup do eurozóny

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednářová, Pavla
dc.contributor.author Novotná, Petra
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2007-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5037
dc.description katedra: KEK; přílohy: CD-R; rozsah: 83 s. cs
dc.description.abstract The topic of my dissertation work is {\clqq}The adaptability of the Czech economy after entering the Eurozone``, which is being analysed from the nominal convergency point of view. Obligation to join the Eurozone has occured as a result of the Czech Republic having entered the EU. Every member state has to fulfil the so called Maastricht Convergency Criteria as a formal standard. These criteria reflect a level of nominal convergency, that means convergency of price levels with Eurozone countries. Among the convergency criteria belongs price level, interest-rate level, public deficit and debt level in proportion to GDP. The merit of this thesis is to evaluate the adaptability of the Czech Republic to the Eurozone countries in term of performing the Maastricht Convergency Criteria, which reflect the level of nominal convergency, and to describe problems preventing these criteria from being fulfilled. In the thesis, the first aspect to be theoretically described is the theory of optimal currency areas and the establishment of economic and monetary union. Another issiue to be dealt with further on is the difference between nominal and real convergency, and finally the evaluation of the performance of the Maastricht Convergency Criteria by the Czech Republic. In the last part of the thesis there is mentioned the reformation of public finance reacting to the problems within the fiscal area. en
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je {\clqq}Adaptabilita české ekonomiky na vstup do eurozóny``, která je analyzována z pohledu nominální konvergence. Přijetím do EU pro ČR automaticky vyplynul závazek vstoupit do eurozóny. Jako formální měřítko musí členský stát splnit tzv. maastrichtská konvergenční kritéria. Tyto kritéria vyjadřují stupeň nominální konvergence, tzn. sbližování cenových hladin se státy eurozóny. Mezi konvergenční kritéria patří cenová stabilita, výše úrokových sazeb, stabilita měnového kurzu, výše veřejného deficitu a veřejného dluhu v poměru k HDP. Podstatou diplomové práce je zhodnotit adaptabilitu ČR ke státům eurozóny z hlediska plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, které představují úroveň nominální konvergence a popsat problémy bránící plnění těchto kritérií. V diplomové práci je nejprve z teoretického hlediska popsána teorie optimálních měnových oblastí a formování hospodářské a měnové unie. Dále je zde vysvětlen rozdíl mezi nominální a reálnou konvergencí a nakonec zhodnoceno plnění maastrichtských konvergenčních kritérií ČR. V poslední části je zmíněna reforma veřejných financí, která reaguje na problémy ve fiskální oblasti. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject maastrichts converqent kriteria en
dc.subject nominal converqency en
dc.subject european monetary union en
dc.subject optimum currency area en
dc.subject inflation rate en
dc.subject public finance en
dc.subject money rates en
dc.subject reform of public finance en
dc.subject maastrichtská konvergenční kritéria cs
dc.subject nominální konvergence cs
dc.subject hospodářská a měnová unie cs
dc.subject optimální měnové zóna cs
dc.subject míra inflace cs
dc.subject veřejné finance cs
dc.subject úrokové sazby cs
dc.subject reforma veřejných financí cs
dc.title Adaptabilita české ekonomiky na vstup do eurozóny cs
dc.title.alternative Adaptability of the czech economy after the entry to the eurozone en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2008-06-09
dc.date.committed 2008-05-09
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KEK cs
local.identifier.stag 12562
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 362223
dc.subject.verbis měnové unie cs
dc.subject.verbis veřejné finance cs
dc.subject.verbis Evropa en
dc.subject.verbis public finance en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:13:38 cs
local.verbis.studijniprogram KPE cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account