Analýza struktury výdajové strany rozpočtu EU

Title Alternative:Structure analysis of the EU-budget expenditure
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Rozpočet Evropské unie financuje velice rozmanité spektrum oblastí. Jedná se např. o zemědělství, oblast bezpečnosti, životního prostředí, vzdělávání, strukturální operace a mnoho a mnoho dalších. Tato práce - Analýza výdajové strany rozpočtu Evropské unie se zabývá, jak již sám název napovídá, analýzou rozpočtu EU a posuzuje jak a konkrétně do jakých oblastí jsou finanční prostředky v rámci tohoto nástroje finanční politiky EU vynakládány. V první, teoretické, části práce jsou uvedeny teoretické předpoklady rozpočtu EU spolu s rozpočtovou procedurou a v druhé, praktické části, jsou již analyzovány jednotlivé výdajové politiky.
The EU-budget funds a very diverse range of fields. It is e.g. agriculture, security, environment, education, structural operations and many others. This paper - Analysis of the European Union Budget Expenditure - deals, as obvious from the title, with analysis of the EU budget and assesses how and in which specific areas financial means are invested within the frame of this instrument of EU financial policy. In the first part of the paper, theoretical EU-budget principles together with budget procedure are presented and in the second practical part, the individual expenditure policies are analysed.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD; rozsah: 92 s.
Subject(s)
evropská komise, evropská rada, evropská unie, evropský fond pro regionální rozvoj, evropský parlament, evropský sociální fond, evropský zemědělský orientační a záruční fond, finanční perspektiva, fond soudružnosti, rozpočet, rozpočtová procedura, rozpočtové zásady, společná zemědělská politika, strukturální fondy, strukturální operace, veřejné statky, vnitřní politiky, výdajové politiky, výdaje, zemědělství, agriculture, budgetary procedure, budgetary rules, common agriculture policy, expenditure policies, expenditures, financial perspective, internal policies, public goods, structural funds, structural operations, budget, cohesion fund, european commission, european council, european guidance and guarantee fund, european parliament, european regional and development fund, european social fund, european union
Citation
ISSN
ISBN