Role pojišťovacích zprostředkovatelů na pojistném trhu v ČR

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ducháčková, Eva
dc.contributor.author Hůlková, Vendula
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2005-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/4643
dc.description katedra: KPO; přílohy: 1 CD; rozsah: 84 s., 18 s. příloh cs
dc.description.abstract The aim of my graduation thesis is to include a complex view on the problematics of the insurance intermediaries and review thus their role on the Czech insurance market. The main reason for this theme processing was enactment of entirely new law which regulates the intermediary activity in insurance for the first time in the Czech Republic. It means the Act No. 38/2004 Coll., about insurance intermediaries and loss adjusters, valid since the first January 2005. The first part of diploma thesis is insisted on the expression of importance and task of insurance intermediaries. The second part is focused on development of Czech legal regulations dealing with the insurance intermediaries and on description of modifications which occurred from 1991. Then the analysis of the new legal regulations and a report how the intermediary activity operates in a standard practice follows. At the conclusion the fruitfulness of mediate distribution is evaluated in comparison with other channels of distribution. en
dc.description.abstract Cílem mé diplomové práce je komplexně obsáhnout problematiku pojišťovacích zprostředkovatelů a zhodnotit tak jejich roli na českém pojistném trhu. Hlavním důvodem zpracování této problematiky bylo přijetí zcela nového zákona, prvně upravujícího zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví v ČR. Tím je zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, s účinností od 1. ledna 2005. V první části práce je kladen důraz na vyjádření významu a úlohy pojišťovacích zprostředkovatelů. Druhá část práce je zaměřena na vývoj české právní úpravy týkající se pojišťovacích zprostředkovatelů a popis změn, ke kterým od roku 1991 došlo. Následuje analýza nové právní úpravy a nástin zprostředkovatelské činnosti v dnešní praxi. Na závěr je zhodnocena úspěšnost zprostředkovaného prodeje v porovnání s jinými distribučními kanály. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject czech national bank en
dc.subject credibility en
dc.subject information duty en
dc.subject qualification level en
dc.subject ministry of finance en
dc.subject professional qualification en
dc.subject liability insurance en
dc.subject subordinated insurance intermediary en
dc.subject insurer en
dc.subject insurance policy en
dc.subject policy holder en
dc.subject insurance en
dc.subject policyholder en
dc.subject insurance agent en
dc.subject insurance broker en
dc.subject insurance intermediary en
dc.subject insurance intermediary whose home member state is not the czech republic en
dc.subject insurance company en
dc.subject register en
dc.subject state supervision en
dc.subject tied insurance intermediary en
dc.subject sole insurance agent en
dc.subject insurance mediation activity en
dc.subject česká národní banka cs
dc.subject důvěryhodnost cs
dc.subject informační povinnost cs
dc.subject kvalifikační stupeň cs
dc.subject ministerstvo financí cs
dc.subject odborná způsobilost cs
dc.subject odpovědnostní pojištění cs
dc.subject podřízený pojišťovací zprostředkovatel cs
dc.subject pojistitel cs
dc.subject pojistná smlouva cs
dc.subject pojistník cs
dc.subject pojištění cs
dc.subject pojištěný cs
dc.subject pojišťovací agent cs
dc.subject pojišťovací makléř cs
dc.subject pojišťovací zprostředkovatel cs
dc.subject pojišťovací zprostředkovatel cs
dc.subject jehož domovským státem není čr cs
dc.subject pojišťovna cs
dc.subject provize cs
dc.subject registr cs
dc.subject státní dohled cs
dc.subject vázaný pojišťovací zprostředkovatel cs
dc.subject výhradní pojišťovací agent cs
dc.subject zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví cs
dc.title Role pojišťovacích zprostředkovatelů na pojistném trhu v ČR cs
dc.title.alternative The role of insurance agents on the insurance market in the Czech Republic en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2006-06-12
dc.date.committed 2006-05-13
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KPO cs
local.identifier.stag 11164
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 281442
dc.subject.verbis insurance agents en
dc.subject.verbis pojišťovací zprostředkovatelé cs
dc.subject.verbis pojišťovnictví cs
dc.subject.verbis insurance market en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:09:21 cs
local.verbis.studijniprogram KPO PJ cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account