Materiálový tok v cyklosportu Marcela Dlasková

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švermová, Pavla
dc.contributor.author Müller, Zdeněk
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2005-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/4623
dc.description katedra: KPE; cs
dc.description.abstract This bachelor thesis is about material flow in Cyklosport Marcela Dlasková with the place of business in Mladá Boleslav. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains the issue of material flow in common forms. There is an analysis of present condition of material flow in the company Cyklosport Marcela Dlasková in the practical part. The short acquaintance with the history of the company, with the sphere of its business and its organization structure, precedes to the analysis of the issue. Next I specialized in the material flow in more detail - in regard of ordering, entry, stocking and sale of goods. There is summarized the purpose of my bachelor thesis and my contribution for the company Cyklosport Marcela Dlasková in conclusion. en
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá materiálovým tokem firmy Cyklosport Marcela Dlasková se sídlem v Mladé Boleslavi. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje danou problematiku v obecné formě. Utváří všeobecný náhled na materiálový tok z hlediska logistiky. V praktické části je analyzován současný stav materiálového toku ve firmě Cyklosport Marcela Dlasková. Analýze této problematiky předchází krátké seznámení s historií společnosti, předmětem jejího podnikání a její organizační struktura. Dále jsem se zaměřil na materiálový tok podrobněji - z pohledu objednávání, příjmu, skladování a prodeje zboží. V závěru je shrnut cíl mé bakalářské práce a také můj přínos pro firmu Cyklosport Marcela Dlasková. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject logistic en
dc.subject just in time en
dc.subject integrity of supply en
dc.subject reliability of supply en
dc.subject delivery time en
dc.subject material flow en
dc.subject material management en
dc.subject material management en
dc.subject physical distribution en
dc.subject complexity of logistic en
dc.subject abc analyse en
dc.subject lorenzs schedule en
dc.subject paretts principle en
dc.subject logistika cs
dc.subject just in time cs
dc.subject úplnost dodávky cs
dc.subject spolehlivost dodávky cs
dc.subject dodací lhůta cs
dc.subject materiálový tok cs
dc.subject materiál management cs
dc.subject materiálové hospodářství cs
dc.subject fyzická distribuce cs
dc.subject komplexnost logistiky cs
dc.subject abc analýza cs
dc.subject lorenzova křivka cs
dc.subject parettův princip cs
dc.title Materiálový tok v cyklosportu Marcela Dlasková cs
dc.title.alternative Material Flow in Cyklosport Marcela Dlasková en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2006-06-14
dc.date.committed 2006-05-15
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KPE cs
local.identifier.stag 11315
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 281016
dc.subject.verbis logistika (management) cs
dc.subject.verbis prodej cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:44:14 cs
local.verbis.studijniprogram KPE PE cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account