Analýza vývoje státního dluhu ČR za období 1990-2006

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Procházková, Naďa
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2018-12-02T07:41:25Z
dc.date.available 2018-12-02T07:41:25Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/45629
dc.description.abstract Teoretická část práce obsahuje informace týkající se rozpočtové a fiskální politiky. Dále je zde uvedena charakteristika modelu IS-LM-BP. Předposlední část popisuje fiskální politiku v otevřené ekonomice a závěrem je provedena analýza fiskální nerovnováhy. Praktická část je věnována analýze veřejného deficitu v České republice, druhá kapitola obsahuje podrobnou analýzu státního dluhu, pod třetím bodem je zahrnuta bilance zahraničního obchodu. Další kapitola popisuje bankovní sektor, jeho transformaci a vliv na dluh SR. Závěr se věnuje možnostem řešení dluhové služby. cs
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Analýza vývoje státního dluhu ČR za období 1990-2006 cs
dc.type diplomové práce cs
local.faculty Ekonomická fakulta cs
dc.identifier.signature V 29/12 E
local.faculty.abbreviation DIP
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06461261
dc.subject.verbis veřejný dluh cs
dc.subject.verbis rozpočtová politika cs
dc.subject.verbis fiskální politika cs
dc.subject.verbis public debts en
dc.subject.verbis budgetary policy en
dc.subject.verbis fiscal policy en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:35:29 cs
local.verbis.studijniprogram KFÚ Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account