Ageing of workforce and its impact on the pension system and employment policy in the Czech Republic

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Škorpilová, Pavla
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2018-12-02T07:30:38Z
dc.date.available 2018-12-02T07:30:38Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/44822
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Ageing of workforce and its impact on the pension system and employment policy in the Czech Republic cs
dc.title.alternative Stárnutí pracovní síly a jeho vliv na důchodový systém a zaměstnaneckou politiku ČR en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty cs
dc.identifier.signature V 223/08 Hb
local.faculty.abbreviation BAK
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06363416
dc.subject.verbis pension systems en
dc.subject.verbis pracovní síly cs
dc.subject.verbis lidský kapitál cs
dc.subject.verbis politika zaměstnanosti cs
dc.subject.verbis důchodové systémy cs
dc.subject.verbis human capital en
dc.subject.verbis manpower en
dc.subject.verbis manpower policy en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:34:21 cs
local.verbis.studijniprogram KPE cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account