Role of nozzle-less electrospinning in development of industrial production and applications of nanofiber materials

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Petrík, Stanislav
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-11-30T13:19:02Z
dc.date.available 2018-11-30T13:19:02Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/39453
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Role of nozzle-less electrospinning in development of industrial production and applications of nanofiber materials cs
dc.title.alternative Význam beztryskového elektrostatického zvlákňování pro rozvoj průmyslové výroby a aplikací nanovlákenných materiálů en
dc.type habilitační práce cs
local.faculty Textilní fakulta cs
dc.identifier.signature U 896 T
local.faculty.abbreviation HAB
local.note.administrators TrykarovaA
local.identifier.verbis kpw06520587


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account