Neizotermické úplavy a impaktní proudy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Trávníček, Zdeněk
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2018-11-30T13:14:10Z
dc.date.available 2018-11-30T13:14:10Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/39265
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Neizotermické úplavy a impaktní proudy cs
dc.title.alternative Non-isothermal wakes and impinging jets en
dc.type habilitační práce cs
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
dc.identifier.signature U 812 M
local.faculty.abbreviation HAB
local.note.administrators TrykarovaA
local.identifier.verbis kpw06478984
dc.subject.verbis sdílení tepla cs
dc.subject.verbis mechanika tekutin cs
dc.subject.verbis heat transmission en
dc.subject.verbis fluid mechanics en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:27:22 cs
local.verbis.studijniprogram Aplikované vědy v inženýrství/Aplikované vědy v inženýrství cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account