Kinematické a dynamické parametre podávacieho mechanizmu šijacieho stroja

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Barborák, Oto
dc.date 2001
dc.date.accessioned 2018-11-30T12:35:54Z
dc.date.available 2018-11-30T12:35:54Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/38707
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Kinematické a dynamické parametre podávacieho mechanizmu šijacieho stroja cs
dc.title.alternative Kinematic and dynamic parameters of the sewing machine feed mechanism en
dc.type habilitační práce cs
local.faculty Textilní fakulta cs
dc.identifier.signature U 348 S
local.faculty.abbreviation HAB
local.note.administrators TrykarovaA
local.identifier.verbis kpw06194089
dc.subject.verbis machine mechanisms en
dc.subject.verbis dynamika strojů cs
dc.subject.verbis šicí stroje cs
dc.subject.verbis textilní stroje cs
dc.subject.verbis strojní mechanismy cs
dc.subject.verbis sewing machines en
dc.subject.verbis machine dynamics en
dc.subject.verbis textile machines en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:27:12 cs
local.verbis.studijniprogram KTS cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account