Metody laserové anemometrie v experimentální mechanice tekutin

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kopecký, Václav
dc.date 2001
dc.date.accessioned 2018-11-30T12:35:48Z
dc.date.available 2018-11-30T12:35:48Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/38706
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Metody laserové anemometrie v experimentální mechanice tekutin cs
dc.title.alternative [Laser anemometry methods in experimental fluid mechanic] en
dc.type habilitační práce cs
local.faculty Strojní fakulta cs
dc.identifier.signature U 347 S
local.faculty.abbreviation HAB
local.note.administrators TrykarovaA
local.identifier.verbis kpw06194102
dc.subject.verbis mechanika tekutin cs
dc.subject.verbis anemometrie cs
dc.subject.verbis lasery cs
dc.subject.verbis liquid mechanics ; en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:27:11 cs
local.verbis.studijniprogram KMP cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account