Jednoduchý textilní dozimetr UV záření

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Viková, Martina
dc.contributor.author Krutská, Tereza
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2007-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/3735
dc.description katedra: KTM; přílohy: 1 CD; rozsah: 99 stran cs
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je navržení jednoduchého textilního dozimetru UV záření. V teoretické části této diplomové práce je popsán problém ultrafialového záření, jeho účinky na organismus a na textilní materiály a možný způsob ochrany před ním. Dále je zpracováno téma dozimetrie, dosavadní poznatky v této oblasti a některé druhy dozimetrů. Je vysvětlen princip barevného prostoru CIEL*a*b* a také smart materiály,fotochromismus a fotochromní materiály. V experimentální části je popsáno provedení subjektivního hodnocení změny barevné odchylky na vzdálenosti od použitého zdroje osvětlení pomocí skupiny pozorovatelů. Dále jsou popsána provedená dozimetrická měření pomocí doporučených přístrojů ve speciálně postavené UV skříni a zjištění spektrální distribuce použitého zdroje osvětlení a zjištění L*a*b* hodnot použitých textilních senzorů. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis is proposal of simple textile dosimeter of UV radiation. In the theoretical part there is described the problem of ultraviolet radiation, its impact on organism and textile materials and possible way to its protection. Below in this part is processed dosimetry topic, existing knowledge in this sphere and some kinds of dosimeters. There is also made clear principle of CIEL*a*b* colour space and smart materials, photochromism and photochromic materials. In the experimental part there is described how subjective classification of colour difference modification was made to its dependence on distance from used illumination source by the help of the group of observators. Down below is described dosimetric measurement that is being used with advised device that was specially built for this reason - exposure system HB311 and observation of distribution of used illumination source and findings L*a*b* data value of used textile sensors. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject textilní dozimetr cs
dc.subject dozimetrie cs
dc.subject smart materiály cs
dc.subject fotochromismus cs
dc.subject vizuální cs
dc.subject odchylka cs
dc.subject ciel*a*b* barevný prostor cs
dc.subject osvětlení cs
dc.subject textile dosimeter en
dc.subject dosimetry en
dc.subject smart materials en
dc.subject photochromism en
dc.subject visual en
dc.subject difference en
dc.subject ciel*a*b* colour space en
dc.subject illumination en
dc.title Jednoduchý textilní dozimetr UV záření cs
dc.title.alternative Simple textile dosimeter of UV radiation en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2008-06-10
dc.date.committed 2008-05-12
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department KTM cs
local.identifier.stag 15450
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 363777
dc.subject.verbis ultraviolet radiation en
dc.subject.verbis textile materials en
dc.subject.verbis radiation dosimetry en
dc.subject.verbis dozimetrie ionizujícího záření cs
dc.subject.verbis ultrafialové záření cs
dc.subject.verbis textilní materiály cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:05:35 cs
local.verbis.studijniprogram KTM cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account