Jacket - dámské sako v šatníku současné ženy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kadlecová, Eliška
dc.contributor.author Kvasková, Miroslava
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2007-09-05
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/3700
dc.description katedra: KOD; rozsah: 80 s.,27 s. příloh cs
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na analýzu dámského kabátku, práce přináší souhrnný přehled o komplexním vývoji dámského kabátku v průřezu dějin od jejich nejstarších podob až po současnost. Práce se opírá o informace ze zdrojů zabývajících se historii oděvů v souvislosti s vlivy na jednotlivé fáze vývoje. Rešerše vývoje dámského kabátku z historického hlediska, střihové konstrukce a použitých materiálů, se věnuje první části této práce. Charakteristika současných typů dámských kabátků v šatníku součastné ženy je provedena ve druhé části. Významem této části je získat ucelenější přehled o současných typech dámského kabátku. Třetí část analyzuje kabátek {\clqq}chanel`` a dámský sportovní kabátek z hlediska tvarového vývoje, konstrukčního řešení a použitých materiálů. Náplní třetí části jsou také návrhy módních typů kabátků včetně rozpracování do střihového řešení. K navrženým typům jsou zhotoveny technické nákresy, popisy, základní konstrukce, modelové úpravy. Závěreční část je věnována předpokládanému vývoji ve skladbě ženského šatníku a módním trendům. cs
dc.description.abstract This bachelor work is mainly focused on analyse of ladies jachet. It provides overall new about komplex evolution of ladies jachet from ancienit period of times to mowdays. This work is based on the information from different sources on the influence of significant and important trend phases. The exploration of facto from historical point of wiew, the cutting structures and used materiále and fibros is mentioned in the first part of this bachelor work. Thw second part of this work loots upon the aspekt of dimensionality in current female jackets types in the wardrobe of an up - to - date woman. The main goal of this section is essential for overall information about the development of ladies jachet. The third part analyses jacket ``chanel{\crqq} and ladie´s sports jacket from the point of view of shape development, construction solution and materials used. The third part also comprises fashion types of jacket designs including elaboration of pattern solution. There are technical drawings, descriptions, basic construction and model dressing prepared for the proposed types. The last part consists of supposed development of structure of ladies{\crq} wardrobe. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject dámský kabátek cs
dc.subject historický oděv cs
dc.subject konstrukční řešení cs
dc.subject módní trendy cs
dc.subject ladies jacket en
dc.subject historical gardments en
dc.subject design construction en
dc.subject modish trends en
dc.title Jacket - dámské sako v šatníku současné ženy cs
dc.title.alternative Ladies{\crq} jacket in the wardrobe of contemporary women en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2008-01-31
dc.date.committed 2008-01-04
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department KOD cs
local.identifier.stag 14698
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 345234
dc.subject.verbis dámské oděvy cs
dc.subject.verbis oděvní materiály cs
dc.subject.verbis dějiny odívání cs
dc.subject.verbis clothing materials en
dc.subject.verbis ladie's garments en
dc.subject.verbis design construction en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:08:47 cs
local.verbis.studijniprogram KOD cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account