Objective evaluation of upright and grand pianos by measuring play-bench

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Urbánková, Jana
dc.date.accessioned 2018-06-26
dc.date.accessioned 2018-06-26
dc.date.available 2018-06-30
dc.date.available 2018-06-26
dc.date.issued 2018
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2018_1_05
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/26403
dc.description.abstract Tento článek popisuje měřicí zařízení používané při objektivním hodnocení pian. Zařízení v podobě přehrávací lavice samostatně přehraje každou klávesu na klaviatuře a umožní tak změření akustických vlastností, jako je hladina akustického tlaku a délka doznívání tónu. Objektivní hodnocení tak složitého nástroje, jako je klavír, je velmi komplexní úkol. Nedílnou součástí hodnocení je psychoakustický rozsah a přeměna subjektivního vnímání na objektivní akustické hodnoty. cs
dc.description.abstract Dieser Artikel beschreibt ein Messgerät, das bei der objektiven Bewertung von Klavieren verwendet wird. Dieses Gerät in Form einer Messbank überspielt unabhängig jede Taste der Klaviertastatur und ermöglicht die Messung akustischer Eigenschaften wie Schalldruckpegel und Tonausklanglänge. Die objektive Beurteilung eines so komplizierten Instruments wie des Klaviers eine sehr komplexe Aufgabe. Ein wesentlicher Bestandteil der Bewertung ist die psychoakustische Dimension und die Umwandlung subjektiver Wahrnehmungen in objektive akustische Werte. de
dc.description.abstract This article describes the measuring equipment which is used in the objective evaluation of pianos. This equipment in the form of a play-bench replays each key of the piano keyboard separately, making it possible to measure the acoustics such as sound pressure level and tone reverberation length. Objective evaluation of such a complicated instrument as the piano is a very complex task. An integral part of evaluation is the psychoacoustic dimension and the conversion of subjective perceptions into objective acoustical values. en
dc.description.abstract W niniejszym artykule opisano urządzenie pomiarowe używane do obiektywnej oceny pianin. Urządzenie w postaci ławki odtwarzającej odtwarza oddzielnie każdy klawisz klawiatury, umożliwiając pomiar cech akustycznych takich jak poziom ciśnienia akustycznego i długość rezonansu dźwięku. Obiektywna ocena tak skomplikowanego instrumentu, jakim jest fortepian, jest bardzo kompleksowym zadaniem. Integralną częścią oceny jest zakres psychoakustyczny i konwersja subiektywnego odbioru na obiektywne wartości akustyczne. pl
dc.format text
dc.format.extent 43-51 s.
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon TERHARDT, E.: Psychoacoustic evaluation of musical sounds. Perception & Psychophysics. 1978, 23(6), pp. 483–492. ISSN 0031-5117. DOI: 10.3758/BF03199523
dc.relation.isbasedon SYROVÝ, V.: Hudební akustika. 3. doplněné vydání. Praha: Akademie múzických umění, 2013. Akustická knihovna Zvukového studia Hudební fakulty AMU. ISBN 978-80-7331-297-8.
dc.relation.isbasedon GIORDANO, N. J.: Physics of the piano. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 0199546029.
dc.relation.isbasedon NOSEK, J.; RAFFAJ, A.: Objektivní měření akustických vlastností pian. Výzkumně-vývojové středisko s. p. Petrof, 1991.
dc.relation.isbasedon BOBILEWICZ, Z.: Universalna LAWA Pomiarova do Poloautomatycznej Kontroly Pianin. Warzawa: AM Chopina, 1970.
dc.relation.isbasedon MELKA, A.: Základy experimentální psychoakustiky. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2005. ISBN 80-7331-043-0.
dc.relation.isbasedon KURFÜRST, P.: Základy hudební akustiky. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2333-3
dc.subject piano en
dc.subject play-bench en
dc.subject striking pins en
dc.subject acoustics en
dc.subject psychoacoustics en
dc.title Objective evaluation of upright and grand pianos by measuring play-bench en
dc.title.alternative Objektivní hodnocení pianin a klavíru pomocí přehrávací lavice cs
dc.title.alternative Objektive Bewertung der Pianinos und Klaviere mit der Messbank de
dc.title.alternative Obiektywna ocena pianin i fortepianów za pomocą ławki odtwarzającej pl
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.doi 10.15240/tul/004/2018-1-005
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 24
local.relation.issue 1
local.citation.spage 43
local.citation.epage 51
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.2


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account