Malé objekty

Repozitář DSpace/Manakin

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor
dc.contributor.advisor Zippe Stanislav, doc.
dc.contributor.author Moravcová, Michaela
dc.contributor.other Skolitel : 54739 Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 55408 Kolnerová Michaela, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 66447 Erin Laštůvková Lucie
dc.date.accessioned 2018-06-11T09:00:30Z
dc.date.available 2018-06-11T09:00:30Z
dc.date.submitted 19.2.2018
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/26275
dc.description.abstract Práce je sérií v prostoru prezentovaných autorských objektů vytištěných na 3D tiskárně, s eventuálním přesahem do potravinářství. cs
dc.description.abstract Work is a series in the space of the presented author's objects printed on a 3D printer, possibly moving to the food industry. en
dc.format 73
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Plany, Mapy žádné 1 -ROM 1 -ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.stag 3D tisk cs
dc.subject.stag modely cs
dc.subject.stag Blender cs
dc.subject.stag Slic3r cs
dc.subject.stag 3D print en
dc.subject.stag models en
dc.subject.stag Blender en
dc.subject.stag Slic3r en
dc.title Malé objekty cs
dc.title Small objects en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 1.6.2018 11:33
dc.degree.level BcA.
dc.date.defense 31.5.2018
dc.date.committed 25.5.2018
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KVU
local.identifier.stag 37918
local.degree.programme Výtvarná umění
local.degree.discipline DM
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B8206
local.note.administrators automat


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam