Jaderné katastrofy v počátcích atomového věku: 1946-1967

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Hájek Vojtěch, PhDr.
dc.contributor.advisor Ulvr Michal, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.author Němec, Vít
dc.contributor.other Skolitel : 60165 Mishra Rajesh, doc. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 55195 Havelka Antonín, doc. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant2 : 59162 Onderka Vladimír, RNDr. CSc.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-04
dc.date.available 2018-05-04
dc.date.submitted 2013-04-19
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/25999
dc.description.abstract Tato bakalářská práce zachycuje problematiku jaderných katastrof, ke kterým došlo mezi lety 1946-1967. V práci byl kladen důraz na analýzu příčin, průběh a důsledky jaderných katastrof. Jaderná energetika, tak jak ji známe dnes, se formovala v důsledku vojenského využívání jaderné energie. Během závodů ve zbrojení došlo v jaderných zařízeních sloužících pro výrobu jaderných zbraní k závažným haváriím. Ve Velké Británii došlo k havárii zvané Windscale fire a v Sovětském svazu došlo k dvěma zásadním událostem známých jako Kyštymská katastrofa. Součástí práce je seznam použitých pramenů, literatury a multimediálních zdrojů. Obrazová příloha obsahuje archivní snímky a deskriptivní obrázky, které dokreslují problematiku jaderných katastrof. cs
dc.description.abstract The aim of this bachelor thesis is to analyse the issue of nuclear disasters that occurred during the period from 1946 to 1967. The work is focused on the analysis of causes, the course of their development and consequences of the nuclear accidents. The nuclear energetics, as we know it nowadays, took its shape as a result of military use of nuclear power. There were many major accidents in nuclear facilities serving to the development of nuclear weapons during the arms race. There was an accident in Great Britain called Windsclae fire and another two major accidents in The Soviet Union known as the Kyshtym nuclear disaster. The constituent part of the thesis consists of a list of sources, literature and multimedial sources. The visual attachements consist of vintage photographs and descriptive pictures for the purpose of illustrating the issue of nuclear disasters. en
dc.format 106 s.
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Mapy
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon ANGELO, Joseph A a Milan ŘÍHA. Nuclear technology: anatomy of a nuclear accident. Dotisk 1. vyd. [i.e. 2. vyd.]. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2004, xii, 638 p. ISBN 15-735-6336-6.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon KROUPA, Miroslav a Milan ŘÍHA. Průmyslové havárie: anatomy of a nuclear accident. Vyd. 1. Praha: Armex Publishing, 2007, 169 s. ISBN 978-80-86795-49-2.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon MILLER, Richard L. Under the cloud: the decades of nuclear testing. Vyd. 1. London: Collier Macmillan, 1986, xii, 547 p., [8] p. of plates. ISBN 00-292-1620-6.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon TOUFAR, Pavel. Třetí setkání s tajemstvím: significant technological disasters, accidents, and failures of the twentieth century. Vyd. 1. Třebíč: Akcent, 2000, 300 s. ISBN 80-726-8082-X.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon TŮMA, Jan a Milan ŘÍHA. Katastrofy techniky děsící 20. století: anatomy of a nuclear accident. Dotisk 1. vyd. [i.e. 2. vyd.]. Praha: Academia, 2002, 302 s., [32] s. obr. příl. ISBN 80-200-0986-8.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Jaderné katastrofy cs
dc.subject jaderná energie cs
dc.subject Windscale fire cs
dc.subject Čeljabinsk-40 cs
dc.subject Studená válka cs
dc.subject Nuclear disasters en
dc.subject nuclear power en
dc.subject Windscale fire en
dc.subject Chelyabinsk-40 en
dc.subject Cold war en
dc.title Jaderné katastrofy v počátcích atomového věku: 1946-1967 cs
dc.title Nuclear disasters at the beginning of the Atomic age: 1946-1967 en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2015-08-26
dc.date.committed 2014-04-25
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KHI
dc.identifier.signature V 334/15 Pb
local.identifier.stag 27358
local.degree.programme Specializace v pedagogice
local.degree.discipline AJ-DJ
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7507
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06486723
dc.subject.verbis jaderné havárie cs
dc.subject.verbis nuclear accidents en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:53:04 cs
local.verbis.studijniprogram KHI Specializace v pedagogice/Historie se zaměřením na vzdělávání-Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account