Speciální podprsenky

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Štočková Hana, Ing.
dc.contributor.author Rabová, Petra
dc.contributor.other Skolitel : 55405 Nová Iva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 60530 Černá Jana, Ing.
dc.contributor.other Konzultant2 : 64135 Fejfar Petr
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2014-02-17
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/25770
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá klasickými a speciálními podprsenkami, jejich popisu a rozdělení. Historie podprsenek sahá až do doby před naším letopočtem. Velký význam pro vývoj spodního prádla měl přelom 19. a 20. Století.Účelem této práce je podrobně popsat jednotlivé druhy klasických a speciálních podprsenek. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaká ze speciálních podprsenek potřebuje navrhnout a zlepšit propagaci pro její lepší prodej. Dále je potřeba porovnat nabídku podprsenek v kamenných obchodech a na internetu. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals classical and special bras, their description and classification. History of bras dates back to the date before Christ. Great importance for the development of underwear should turn of the 19th and 20th centuries. The purpose of this thesis is to describe in detail the different types of classic and special bras. The objective of this thesis is to find out the needs of special bras and suggest sales promotion. It is also necessary compare the offer of bras in stores and on the Internet. en
dc.format 64 s. (70 394 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky 1 ROM, 9 výkresů, Portrety 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon 1. KOTLER, P.: Moderní marketing. vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2007, 1048 s., ISBN 978-80-247-1545-2. 2. HLAVENKA, J. Internetový marketing: praktické rady, tipy, návody a postupy pro využití internetu v marketingu. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-498-2. 3. SMITH, P. Moderní marketing: vizuální styl, osobní prezentace, internet, podpora prodeje. vyd. 1. Brno: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-252-1. 4. ŠPAČEK, B. Nakupování na internetu: nejlepší internetové obchody, největší výběr zboží. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-612-8. 5. Klosová K. : Marketingová analýza sortimentu sportovních podprsenek na českém trhu a potenciál další expanze, Bakalářská práce, Liberec 2013
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject podprsenkaspeciální podprsenkamarketingový mix cs
dc.subject braspecial bramarketing mix en
dc.title Speciální podprsenky cs
dc.title Special bras en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2015-02-04
dc.date.committed 2015-01-08
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department.abbreviation KHT
local.identifier.stag 31529
local.degree.programme Textil
local.degree.discipline TM
local.faculty.abbreviation FT
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3107
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 484063
dc.subject.verbis podprsenky cs
dc.subject.verbis marketing cs
dc.subject.verbis osobní prádlo cs
dc.subject.verbis marketing en
dc.subject.verbis underwear en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:02:47 cs
local.verbis.studijniprogram KHT Textil/Textilní marketing cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account