Optimalizace procesů facility managementu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Červený Leoš, Ing.
dc.contributor.advisor Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.author Gregor, Lukáš
dc.contributor.other Skolitel : 54781 Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 63158;61852 Bakalová Totka, Ing. Ph.D.;Voleský Lukáš, Ing.
dc.contributor.other Konzultant2 : 62709 Kraus Ondřej, Ing.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2014-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24883
dc.description.abstract Základní oblastí, jež prolíná celou diplomovou práci, je oblast řízení podpůrných činností Facility management. Práce se především zaměřuje na řízení podpůrných činností pomocí softwarové podpory. Cílem této diplomové práce je analýza dostupných řešení u vybraných CAFM systémů, jejich modulů a zachycení současného stavu ve společnosti. Dalším vymezeným cílem je navrhnutí optimálního řešení pro vybrané činnosti Facility managementu. Případová studie demonstruje úspěšný projekt zavedení komplexního Facility managementu v bankovní instituci. Obsáhlý teoretický základ, analýza dostupného řešení a praktická ukázka přispěla k návrhu funkčního řešení pro vybrané činnosti Facility managementu. V závěru této práce byly jednotlivé návrhy řešení zhodnoceny s ohledem na splnění požadavků pro každý modul. cs
dc.description.abstract The basic area concerning to this diploma thesis is area of management supporting processes Facility management. The thesis is primarily focused on management supporting processes by using software. The aim of this thesis is to analyse the available solution of selected CAFM systems, moduls and current situation within company. Another defined goal is to design optimal solution for selected activities of Facility management. The case study demonstrates the successful implementation of Facility management in banking institution. Theoretical background, solution analysis and practical example contributed to design solution for selected Facility management activities. In the end of this diploma, the individual solution was evaluate with regard to fulfit requirement for each modul. en
dc.format 112 s. (133 469 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon ATKIN, Brian and Adrian BROOKS. Total Facilities Management. 3rd ed. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-1-4051-8659-9. VYSKOČIL, Vlastimil K. Management podpůrných procesů, Facility management. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-022-5. VYMĚTAL, Dominik. Informační systémy v podnicích: teorie a praxe projektování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3046-2. Elektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz).
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject proces cs
dc.subject procesní řízení cs
dc.subject podpůrné procesy cs
dc.subject Facility management cs
dc.subject CAFM software cs
dc.subject process en
dc.subject Business Processs Management en
dc.subject supporting processes en
dc.subject Facility management en
dc.subject CAFM software en
dc.title Optimalizace procesů facility managementu cs
dc.title The Process Optimalization of Facility Management en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2015-06-18
dc.date.committed 2015-05-07
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KIN
local.identifier.stag 31414
local.degree.programme Systémové inženýrství a informatika
local.degree.discipline MI
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6209
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 485641
dc.subject.verbis procesní management cs
dc.subject.verbis process management en
dc.subject.verbis facility management en
dc.subject.verbis facility management cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:18:08 cs
local.verbis.studijniprogram KIN Systémové inženýrství a informatika/Manažerská informatika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account