Budování nové módní značky

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Fridrichová Ludmila, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.author Iblová, Aneta
dc.contributor.other Skolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 57619 Lepšík Petr, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 65175 Baše Tomáš, Mgr. Ph.D.
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2015-09-27
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24195
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá budováním fiktivní nové módní značky na českém trhu. Je zaměřena na proces tvorby značky z obchodního a kreativního hlediska.Teoretická část popisuje definici, význam značky a její prvky, které jsou aplikované na konkurentovi. Dále je vysvětlen marketingový mix (4P), konkurence a výběr vhodné cílové skupiny.Experimentální část vychází z předběžného výzkumu pomocí elektronického dotazníku, jehož výsledky napomáhají při tvorbě prvků nové značky RainWay, určení konkurence, nejvhodnější cílové skupiny a marketingového mixu. Cílem práce je vytvořit vhodný způsob komunikace značky skrz konkrétní reklamní kampaně, které povedou k seznámení potenciálních zákazníků se společností a jejími produkty. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis deals with a fictitious launch of a new fashion brand on the Czech market. It is focused on the process of creating the brand from business and creative aspects.The theoretical part describes the definition, the importance of the brand and its elements that are applied to a competitor. Furthermore, it explains the marketing mix (4P), competition and selection of an appropriate target group.The experimental part is based on a preliminary research via an electronic questionnaire, whose results help create the new RainWay features, determine the most appropriate target group and make the marketing mix and competition.The aim of the thesis is to establish a suitable way of brand communication through a specific advertising campaign which will lead to making potential customers aware of the company and its products. en
dc.format 64
dc.format.extent Ilustrace, Tabulky ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] Foret, Miroslav. Marketingová komunikace. Brno (Czech Republic): Computer press, 2003. [2] Taylor, David. Brand management: budování značky od vize k cíli. Computer Press, 2007.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Značka cs
dc.subject název cs
dc.subject logo cs
dc.subject symbol cs
dc.subject slogan cs
dc.subject URL cs
dc.subject tvář značky cs
dc.subject jingle cs
dc.subject obal cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject produkt cs
dc.subject cena cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject propagace cs
dc.subject Brand en
dc.subject name en
dc.subject logo en
dc.subject symbol en
dc.subject slogan en
dc.subject URL en
dc.subject Face of brand en
dc.subject jingle en
dc.subject packing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject costumer en
dc.subject product en
dc.subject price en
dc.subject distribution en
dc.subject promotion en
dc.title Budování nové módní značky cs
dc.title Building a new fashion brand en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 13.9.2016 14:52
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2016-06-01
dc.date.committed 2016-05-13
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department.abbreviation KHT
local.identifier.stag 34020
local.degree.programme Textil
local.degree.discipline TM
local.faculty.abbreviation FT
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3107
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 522467
dc.subject.verbis marketing cs
dc.subject.verbis marketing en
dc.subject.verbis brand name products en
dc.subject.verbis obchodní značky cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:53:08 cs
local.verbis.studijniprogram KHT Textil/Textilní marketing cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account