Univerzitní bydlení v Berlíně

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Dvořák Petr, Ing. arch.
dc.contributor.advisor Suchomel Jiří, prof. Ing. arch. akad. arch.
dc.contributor.author Dočekal, Šimon
dc.contributor.other Skolitel : 54965 Jáč Ivan, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 54924 Richter Aleš, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant2 : 65081 Hrachovcová Miloslava
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2016-02-22
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/23606
dc.description.abstract Návrh řeší nové využití území pro nízkorozpočtové ubytování studentů a čerstvých absolventů vysokých škol (co-housing), dále mladých rodin a také hostel, to vše doplněné o funkční městský parter, poloveřejné prostory a v podsklepené části parkovací místa rezidentů. cs
dc.description.abstract The proposal addresses the new use of vacant lot for low budget accommodation for students and recent graduates (co-housing), as well as young families and hostel, all complemented by urban parter, semi-public spaces and parking spaces for residents in the basement. en
dc.format 37
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Plany, Mapy 2
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon D - Průvodní zpráva a technická zpráva s bilancí ploch a dosažených parametrů budovy
dc.relation.isbasedon E - 2x sada zmenšených výkresů ve formátu A3 - 1x pro oponenta a 1x pro archivaci v pevné vazbě včetně originálu zadání práce a prohlášení o autorském právu, 2x elektronická podoba všech částí diplomové práce na CD-ROM ve formátu pdf v tvrdém obalu s přesným označením
dc.relation.isbasedon F - V systému STAG (Moje studium-Kvalifikační práce-Doplnit údaje o práci) je nutno vložit veškerá data o práci a soubor obsahující kompletní výkresovou i textovou dokumentaci, průvodní zprávu, technickou zprávu a doplnit související textová pole
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Berlín cs
dc.subject město cs
dc.subject studentské bydlení cs
dc.subject co-housing cs
dc.subject dílny cs
dc.subject dvory cs
dc.subject Berlin en
dc.subject city en
dc.subject student housing en
dc.subject co-housing en
dc.subject workshops en
dc.subject courtyard en
dc.title Univerzitní bydlení v Berlíně cs
dc.title en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 15.8.2016 9:11
dc.degree.level Ing. arch.
dc.date.defense 2016-06-20
dc.date.committed 2016-05-30
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KAR
local.identifier.stag 34662
local.degree.programme Architektura a urbanismus
local.degree.discipline AR
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3501
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 521868
dc.subject.verbis architektonické projekty cs
dc.subject.verbis studentské ubytovny cs
dc.subject.verbis architectural projects en
dc.subject.verbis accommodation for students en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:17:41 cs
local.verbis.studijniprogram KAR Architektura a urbanismus/Architektura cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account