Galerie na řece Amstel, Holandsko

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stolín Petr, Ing. arch.
dc.contributor.author Míková, Daniela
dc.contributor.other Skolitel : 54739 Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 62628;61392 Henyš Petr, Ing. Ph.D.;Ackermann Michal, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 63569 Čejka Jan, Ing.
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-05-02
dc.date.available 2018-05-02
dc.date.submitted 2017-10-02
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/23144
dc.description.abstract Zadání bakalářské práce vychází ze soutěže vypsané na novou galerii propojenou s mostem přes řeku Amstel v centru Amsterdamu v oblasti mezi dvěma ikonickými mosty. Hlavní myšlenkou je přivést denní uživatele okolního veřejného prostoru k dialogu s uměním. Návrh by měl zahrnout galerii, sál k pořádání menších kulturních akcí a dynamický veřejný prostor. Současně by měl návrh propojit v zadané oblasti kanálu oba břehy lávkou pro pěší a měl by dbát na zasazení objektu do prostředí města a na jeho dopad na okolí. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis is based on an ongoing competition for a new gallery complemented by a footbridge over the Amstel River in the centre of Amsterdam where the site is located between the two iconic bridges. The main idea is to promote art through architecture and attract attention of passersby.The proposal should include a gallery, an auditorium for smaller cultural events and a dynamic public space. At the same time, the design should include a pedestrian bridge over the canal in the designated area, and should respect the context of the city enviroment and the impact on its surroundings. en
dc.format 26
dc.format.extent Ilustrace, Grafy Žádné. 2x 2 x cd rom
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon D - Průvodní zpráva a technická zpráva s bilancí ploch a dosažených parametrů budovy
dc.relation.isbasedon E - 1x sada zmenšených výkresů ve formátu A3 v pevné vazbě včetně originálu zadání práce a prohlášení o autorském právu, 2x elektronická podoba všech částí bakalářské práce na CD-ROM ve formátu pdf v tvrdém obalu s přesným označením
dc.relation.isbasedon F - V systému STAG (Moje studium-Kvalifikační práce-Doplnit údaje o práci) je nutno vložit veškerá data o práci a soubor obsahující kompletní výkresovou i textovou dokumentaci, průvodní zprávu, technickou zprávu a doplnit související textová pole
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject architektura cs
dc.subject galerie cs
dc.subject auditorium cs
dc.subject pěší most cs
dc.subject architecture en
dc.subject gallery en
dc.subject auditorium en
dc.subject footbridge en
dc.title Galerie na řece Amstel, Holandsko cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 19.3.2018 7:47
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-02-05
dc.date.committed 2018-01-15
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KAR
local.identifier.stag 37676
local.degree.programme Architektura a urbanismus
local.degree.discipline AR
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3501
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 565474
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:07:49 cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account