Terasa Akropole

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Novák Antonín, doc. Ing. arch.
dc.contributor.advisor Fránek Zdeněk, prof. Ing. arch.
dc.contributor.author Uličný, Pavel
dc.contributor.other Konzultant : 65048 Ledvina Miloslav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 66455;66456 Němeček Tomáš, Ing. MBA;Sova Martin
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-05-02
dc.date.available 2018-05-02
dc.date.submitted 2017-10-02
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/23127
dc.description.abstract Architektonický návrh místa setkávání a centra kulturních událostí soudobých Athén. Návrh založený na požadovaném auditoriu, restauraci a výstavním prostoru se snaží o vytvoření veřejné střešní piazzetty Piazzetta je koncipována jako veřejné prostor přilehlý k hlavní athénské promenádě. Zároveň je piazzeta střechou a hlavním vstupním prostorem do kulturní instituce pod ní. Všichni návštěvníci tak vstupují do budovy skrz městský život na střešní piazzettě.Cílem tohoto uspořádání je představa vzniku fascinující řady neobvyklých situací, které obohatí současný athénský život místním i turistům. cs
dc.description.abstract Architectural proposal for the cultural events of contemporary Athens. Based on a merging of the mandatory auditorium, the restaurant and the exhibition space, this proposal aims to create an intense rooftop-piazzetta. This piazzeta is conceived as a public platform adjacent to Athen's main promenade. At the same time the piazzeta is covering the cultural institution. All visitors are thus entering the building through the rooftop-piazzetta.Thanks to this configuration, the proposal desires to let emerge a serie of intriguing urban life situations which will enrich both local and tourist experience of contemporary Athens. en
dc.format 36 s.
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Plany, Mapy 2
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon D - Průvodní zpráva a technická zpráva s bilancí ploch a dosažených parametrů
dc.relation.isbasedon E - 2x sada zmenšených výkresů ve formátu A3 - 1x pro oponenta a 1x pro archivaci v pevné vazbě včetně originálu zadání práce a prohlášení o autorském právu, 2x elektronická podoba všech částí diplomové práce na CD-ROM ve formátu pdf v tvrdém obalu s přesným označením
dc.relation.isbasedon F - V systému STAG (Moje studium-Kvalifikační práce-Doplnit údaje o práci) je nutno vložit veškerá data o práci a soubor obsahující kompletní výkresovou i textovou dokumentaci, průvodní zprávu, technickou zprávu a doplnit související textová pole
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Veřejný prostor cs
dc.subject kulturní centrum cs
dc.subject předpolí Akropole cs
dc.subject turistická revoluce cs
dc.subject kulturní invence cs
dc.subject programový mix cs
dc.subject řecká kultura cs
dc.subject kulturní prázdniny cs
dc.subject krásná architektura cs
dc.subject šťastný život cs
dc.subject Public space en
dc.subject cultural centre en
dc.subject terraces for the Acropolis en
dc.subject tourist revolution en
dc.subject cultural invention en
dc.subject pogram mix en
dc.subject Greek culture en
dc.subject cultural vacation en
dc.subject beautiful architecture en
dc.subject happy life en
dc.title Terasa Akropole cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 19.3.2018 7:47
dc.degree.level Ing. arch.
dc.date.defense 2018-02-08
dc.date.committed 2018-01-15
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KAR
local.identifier.stag 37682
local.degree.programme Architektura a urbanismus
local.degree.discipline AR
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3501
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 565154
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:02:02 cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account