Autobus s elektrickým pohonem a vodíkovými palivovými články

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laurin, Josef
dc.contributor.author Haba, Jiří
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2004-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/2212
dc.description katedra: KSD; přílohy: 2 výkresy, 1 CD ROM; rozsah: 74 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá pohonem autobusu elektromotorem napájeným z palivových článků na vodík. Díky tomuto technickému řešení autobus při provozu neprodukuje žádné škodliviny. Práce obsahuje studii o pohonu autobusů palivovými články, projekt pohonu městského autobusu s palivovými články, návrh základních částí pohonu, konstrukční provedení zástavby pohonu do autobusu (ProENGINEER) a očekávané hlavní provozní parametry autobusu včetně účinnosti pohonu. Výsledky řešení diplomové práce mohou být využity v rámci výzkumného záměru. cs
dc.description.abstract The diploma work deal with drive bus electric motor fed from hydrogen fuel cells. Thanks this technical solution bus at running no produces any harmful emissions. The work includes studies about fuel cell buses, project drive city bus with fuel cells, design basic parts of drive, construction development drive to the bus (ProENGINEER) and expected main operation parameters of bus including effectivity of drive. The results of this diploma work may be used in within the experimental plan. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject autobus cs
dc.subject hybridní cs
dc.subject pohon cs
dc.subject zástavba cs
dc.subject palivový článek cs
dc.subject elektromotor cs
dc.subject akumulátor cs
dc.subject ultrakondenzátor cs
dc.subject invertor cs
dc.subject převodovka cs
dc.subject nádrž cs
dc.subject příslušenství cs
dc.subject vodík cs
dc.subject varianta cs
dc.subject graf cs
dc.subject model cs
dc.subject provozní parametr cs
dc.subject účinnost cs
dc.subject výkon cs
dc.subject bus en
dc.subject hybrid en
dc.subject propulsion en
dc.subject design en
dc.subject fuel cell en
dc.subject electric motor en
dc.subject storage battery en
dc.subject ultracapacitor en
dc.subject invertor en
dc.subject gearbox en
dc.subject tank en
dc.subject accessories en
dc.subject hydrogen en
dc.subject variation en
dc.subject graph en
dc.subject model en
dc.subject operating parameter en
dc.subject effectivity en
dc.subject power en
dc.title Autobus s elektrickým pohonem a vodíkovými palivovými články cs
dc.title.alternative Bus with electric drive and hydrogen fuel cells en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2006-02-06
dc.date.committed 1899-12-30
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department KSD cs
local.department KVM cs
local.identifier.stag 10305
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 271570
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:03:35 cs
local.verbis.studijniprogram KVM KDMS cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account