Zu den Herausforderungen der regionalen Universitaten - am Beispiel der Euroregion Neisse - Nisa-Nysa

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Neumannová, Helena
dc.contributor.author Nejedlová, Dana
dc.date.accessioned 2017-12-14
dc.date.available 2017-12-14
dc.date.issued 2009
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2009_2_06
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21351
dc.description.abstract V roce 2009 se uskutečnil na Technické univerzitě v Liberci projekt, který se zaměřil na analýzu požadavků trhu v oblasti uplatnění absolventů doktorského studia. V dotazníkovém šetření byli osloveni zaměstnavatelé, aby se vyjádřili k očekávaným kompetencím těchto absolventů vysoké školy a zároveň byli osloveni studenti v doktorském studiu na TUL, aby vyhodnotili kvalitu vysokoškolské přípravy. Autorky předkládají výsledky těchto analýz. cs
dc.description.abstract W 2009 roku na Uniwersytecie Technicznym w Libercu realizowano projekt poswiycony analizie rynku pod kqtem wymagaú stawianych absolwentom studiów doktoranckich. W badaniach ankietowych zwrócono siy do pracodawców o ich opiniy co do oczekiwanych przez nich kompetencji tychze absolwentów uczelni wyzszych. Badaniami objyto jednoczesnie doktorantów Uniwersytetu Technicznego w Libercu, którzy mieli ocenié jakosé przygotowania w czasie studiów. Autorzy artykulu prezentujq wyniki przeprowadzonych analiz. pl
dc.description.abstract In 2009 the team from the Technical University in Liberec (TUL) prepared a project focusing on analyzing the market demands placed on the PhD. graduates. In a questionnaire survey potential employers' attitudes and opinions were examined in order to formulate the range of expected types of competence of higher education graduates. Simultaneously the graduates from the TUL were contacted to evaluate the quality of their University studies. The authors present the results of their research. en
dc.description.abstract Im Jahr 2009 wurde an der Technischen Universität Liberec ein Projekt durchgeführt, bei dem analysiert wurde, welche Anforderungen der Markt an Absolventen von Doktorstudiengangen stellt. Bei der Fragebogenumfrage wurden Arbeitgeber gebeten, sich zu den erwarteten Kompetenzen dieser Hochschulabsolventen zu aul3ern, und gleichzeitig wurden auch postgraduale Studenten der TUL angesprochen, damit sie die Qualität der hochschulischen Vorbereitung bewerten. Die Autorinnen legen die Ergebnisse dieser Analysen vor. de
dc.format text cs
dc.format.extent 11 stran
dc.language.iso de
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon KLEŇHOVÁ, M, ŠŤASTNOVÁ, P. ClBULKOVÁ, P. České školství v mezinárodním srovnání, Stručné seznámení s vybranými ukazateli OECD. Education and Glance 2008. Praha:
dc.relation.isbasedon Ústav pro informace ve vzdělávání, 2008, lSBN 978-80-211-0557-7
dc.relation.isbasedon KLEŇHOVÁ a KOL. Krajská ročenka školství. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007, lSBN 978-80-211-0533-1
dc.relation.isbasedon KOLEKTlV AUTORŮ. Motivace, inspirace, učení II. Hodnocení úrovně vzdělání v ČR s ohledem na krajovou diferenciaci. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007, lSBN 978-80-211-0543-0
dc.relation.isbasedon KOLEKTlV AUTORŮ. Statistická ročenka trhu práce v České republice 2009. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí – odbor analýz a statistik, 2009, lSBN 978-80- 86878-95-
dc.relation.isbasedon MENCLOVÁ, L., BAŠTOVÁ, J. Vysokoškolský student v České republice roku 2005.
dc.relation.isbasedon Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2005, lSBN 80-86302-35-0
dc.relation.isbasedon VENEROVÁ, A. Studentské hodnocení kvality. Brno: Akademické centrum studentských aktivit, 2007, lSBN 978-80-214-3523-0
dc.relation.isbasedon ÚLOVCOVÁ, H. a KOL. Uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009, lSBN 978-80-87063-21-7
dc.title Zu den Herausforderungen der regionalen Universitaten - am Beispiel der Euroregion Neisse - Nisa-Nysa de
dc.title.alternative Zadania uniwersytetów regionalnych - przykladowo Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa pl
dc.title.alternative K úkolům regionálních univerzit – na příkladu Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa cs
dc.title.alternative Tasks of regional universities – demonstrated on the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa en
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 15
local.relation.issue 2
local.citation.spage 58
local.citation.epage 68
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account