Dynamics of the frame of small-diameter knitting machine

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Skřivánek, Josef
dc.contributor.author Bílek, Martin
dc.date.accessioned 2017-12-12
dc.date.available 2017-12-12
dc.date.issued 2010
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2010_1_07
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21321
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá problematikou rámu maloprůměrových pletacích strojů. Rám pletacího stroje prochází v současné době konstrukčními změnami směřující k minimalizaci výrobních nákladů. Tento trend přináší snížení jeho tuhosti konstrukce. Jedna z nejvýznamnějších částí rámu s ohledem na jeho dynamické chování jsou silentbloky, sloužící jako vibroizolační prvek mezi základní deskou a rámem stroje. V příspěvku jsou zjišťovány viskoelastické vlastnosti tří typů silentbloků, požívaných na pletacích strojích cs
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest problematyce ramy małośrednicowych maszyn dziewiarskich. Obecnie przeprowadzane są zmiany konstrukcyjne ramy maszyny dziewiarskiej, zmierzające do minimalizacji kosztów produkcji. Taki trend pozwala na obniżenie sztywności jej konstrukcji. Jedną z najważniejszych części ramy z punktu widzenia jej dynamicznego zachowania są silentbloki służące jako element wibroizolacyjny między płytą podstawy a ramą maszyny. W artykule są definiowane właściwości wiskoelastyczne trzech typów silentbloków stosowanych w maszynach dziewiarskich. pl
dc.description.abstract The paper is concerned with the problems of the frame of small-diameter knitting machines. The knitting machine frame undergoes designing alterations nowadays, directed to minimisation of production costs. This trend entails a decrease of the stiffness of its structure. One of the most important parts of the frame is the silent-block, serving as vibration-insulating element between the base plate and the frame of the machine. In the paper there are ascertained the visco-elastic properties of three types of silent-blocks, employed in knitting machines. en
dc.description.abstract Der Beitrag behandelt die Problematik des Rahmens bei den Strickmaschinen für kleine Durchmesser. Gegenwärtig erfolgen beim Rahmen der Strickmaschine die auf Minimierung der Produktionskosten gerichteten Konstruktionsänderungen. Dieser Trend bringt eine Verminderung der Steifigkeit der Rahmenkonstruktion mit sich. Einer der bedeutendsten Teile des Rahmens mit Bezug auf sein dynamisches Verhalten sind die als Element der Schwingungsisolierung zwischen der Grundplatte und dem Maschinenrahmen dienenden Schwingungspuffer. Im Beitrag werden die Zähigkeits- und Elastizitätseigenschaften bei drei Typen der bei den Strickmaschinen verwendeten Schwingungspuffer ermittelt. de
dc.format text cs
dc.format.extent 7 stran
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon Bílek, M., Fuchs, P, Jaksch, I.: The measurement and dynamic analysis by the operational deflection shapes. In IX. International Scientific Conference Transfer 2007. Trenčín, s. 203-206. Slovak Republic.
dc.relation.isbasedon Jaksch, I., Bílek, M., Tomeh, T.: Dynamic analysis of knitting machine frame, In. X. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms, Liberec 2008, 2nd
dc.relation.isbasedon – 4th September, s. 313-318. Czech Republic.
dc.relation.isbasedon Skřivánek, J., Bílek, M., Kulichová Š., Mathematical model of the frame of small-diameter knitting machine. In XI. International Scientific Conference Transfer 2009. Trenčín, s. 203 - 206. Slovak Republic.
dc.title Dynamics of the frame of small-diameter knitting machine en
dc.title.alternative Dynamika ramy małośrednicowej maszyny dziewiarskiej pl
dc.title.alternative Dynamika rámu maloprůměrového pletacího stroje cs
dc.title.alternative Rahmendynamik bei der Strickmaschine für kleine Durchmesser de
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 16
local.relation.issue 1
local.citation.spage 60
local.citation.epage 66
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account