Recently added

DSpace Repository

Fakulta umění a architektury: Recent submissions

 • Koníček, Jan
  Zadáním je rozšíření stávajícího kampusu Univerzity v Sankt Gallen (HSG). Univerzita potřebuje více prostoru pro své studenty a kantory tak, aby mohla provádět své klíčové úkoly - výuku, výzkum a další vzdělávání. Univerzitní ...
 • Šálek, Martin
  ANOTACEPředmětem diplomové práce je architektonické zpracování rekonstrukce části stávajícího městského bloku v Ostravě s historickým pojmenováním Ostravica - textilia. Jedná se objekt tvořený dvěma domy postavených v roce ...
 • Brázdilová, Elizabeth
  Mšenská přehrada a její okolí je jedním z nejcennějších veřejných prostranství Jablonce. Břehy vodníplochy a jejich bezprostřední okolí nabízí atraktivní území pro každodenní rekreaci v těsné blízkostiměstské zástavby. ...
 • Čermák, David
  Téma práce MÁ POSLEDNÍ VEČEŘE je zkoumání, reakce společnosti skrze instalaci - performance na veřejném místě. Cílem je seznámení s neznámými lidmi, tak i známými, hodování připravených pokrmů, zaznamenání reakcí zúčastněných ...
 • Jílková, Tereza
  Záměrem je vytvoření nového multižánrového kulturního centra v Ostravě, který se stane prostorem pro kreativní mladé jedince hudebního, malířského či divadelního zaměření. Ostravica jako vstupní brána bude lákat nové ...
 • Vu Thu, Ha
  V ledové krajině sopek severního Islandu stojí nenápadná dřevostavba lázní s ubytováním. Termální jezírka pokrývá oblak páry, pokoje hostů zdobí barvy polární záře a v krbu pomalu plápolá oheň. Čas na rozjímání a pochopení ...
 • Černá, Tereza
  Projekt Guest house na Islandu je vypracován v rámci bakalářské práce. Předmětem projektu je osm obytných jednotek pro krátkodobý pobyt, společná kuchyně a sociální zařízení pro termální koupaliště. Budova bude stát ve ...
 • Nevyhoštěná, Jana
  Práce se zabývá objektem Slunečních lázní a okolí přehrady v Jablonci nad Nisou. Přehrada je jedním z nejoblíbenějších rekreačních míst ve městě a nabízí široké možnosti vyžití, od různých druhů sportů, po procházky a ...
 • Kantorík, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na výrobu nábytku pomocí metody formování a ohýbání dřeva založené na napařování. I když je tato metoda známá po řadu let, v dnešní době se využívá jen zřídka. Jedním z důvodů je fakt, že mezi ...
 • Holada, Martin
  Zadání bakalářské práce reaguje na absenci reprezentativních prostorů a funkčního zázemí na golfovém hřišti Dundonald Links, které se nachází na západním pobřeží skotské správní oblasti Severní Ayshire. Hlavním cílem je ...
 • Szöllös, Martin
  Kinetická světelná instalace
 • Kostruchová, Hana
  Má práce, je mobilní aplikací, ve které se odehrává příběh cesty. Telefon sloužící jako trekovací zařízení se stává nástrojem kresby, štětcem. Pohybem s ním můžeme vytvářet grafickou kresbu na jeho displeji. Ta je zaznamenávána ...
 • Rouha, Jan
  Diplomová práce je výsledkem sedmiletého studia na Technické Univerzitě v Liberci. Během této doby jsem přestoupil z fakulty Vizuální komunikace, po dvou letech bakalářského studia a neshodách s panem docentem Stanislavem ...
 • Doležalová, Veronika
  Diplomová práce je záznam dlouholetého zkoumání světelných objektů. Na začátcích se práce vyvíjela od deformace světla přes dřevěné objekty a díky tomu vznikaly záznamy o rozkladu světla v prostoru. Z těchto záznamů vznikl ...
 • Vu Dinh, Quang
  Zadání diplomové práce vychází z úvah nad budoucností nevyhovující stávající radnicePrahy 10. Cílem zadání je návrh nové radnice do prostoru Kubánském náměstí. Místo proumístění radnice vychází z urbanistické koncepce 30. ...
 • Průša, František
  Diplomová práce Nová Libeň kontinuálně navazuje na mou bakalářskou práci Ztracený svět Libně, která byla mimo jiné zásadním analytickým podkladem této studie. Hlavní ambice práce přetrvává ve snaze navázat ztracenou ...
 • Kratochvíl, Martin
  Diplomová práce se věnuje transformaci Československého opevnění z let 1936 až 1938, jakožto specifickému fenoménu v regionu bývalých Sudet. Snahou této diplomové práce je oživit vybrané pevnosti pomocí umělecké intervence ...
 • Jiráková, Rozárka
  Práce polemizuje s myšlenkou recyklace ve smyslu procesu znovunabytí plnohodnotné funkce a s pojmem prostoru jako místa, kterému náleží nejenom materiálové hodnoty, nýbrž i hodnoty filozofické a citové. Cílem práce je ...
 • Renovatio 
  Jarošová, Barbora
  Téma Renovatio zpracovávám hned z několika důvodů. Obdivuji se krajině Jizerských hor. Obdivuji se její historii, která má tak trochu hořkou pachuť. Obdivuji se sklářskému řemeslu, obdivuji se sklu jako materiálu, jelikož ...
 • Hubáček, Jan
  Projekt si dává za cíl účelně zasahovat do okolního prostředí (galerie,veřejný prostor univerzity) pomoci moderního zařízení ovládané vlastnímvepsaným programem, a sledovat tak komunikaci mezi robotem anávštěvníky či ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account