prohlížení Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická dle názvu

repozitář DSpace

prohlížení Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická dle názvu

seřadit dle:řazení:výsledky:

 • Rejhonová, Marta (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Diplomová práce s názvem Abigail Horáková (1871-1926), výjimečná žena své doby představuje polozapomenutou turnovskou herečku, recitátorku a spisovatelku Abigail Horákovou, vl. jm. Hedviku Černovickou. První část práce se ...
 • Bělochová, Pavla (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou absolventů na trhu práce. Jejím cílem je analyzovat problematiku absolventů na trhu práce. Zjistit a popsat postavení a uplatnění absolventů na trhu práce v okrese Jablonec nad ...
 • Vlk, Milan (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
 • Přeučilová, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  V teoretické části bakalářské práce se autorka věnuje nejprve vývoji dítěte od narození do předškolního období. Dále se věnuje samotnému pojmu adaptace, jeho vymezení, přibližuje stádia adaptačního procesu. Neopomíná ani ...
 • Šafaříková, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou adaptace dětí v předškolním věku na vstup do mateřské školy. Jejím cílem je zmapovat, jak probíhá proces adaptace dětí intaktních a dětí se znevýhodněním do mateřské ...
 • Kobr, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Bakalářská práce srovnává čtyři dramatizace vzniklé na půdě Naivního divadla v Liberci s jejich epickými předlohami. Stručně shrnuje historii Naivního divadla a nastiňuje různé přístupy k tvorbě dramatizací. V hlavní části ...
 • Šafránková, Veronika (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce je zaměřena na faktory, které pozitivně ovlivňují adaptaci seniorů při příchodu do pobytové sociální služby domov pro seniory. Faktory jsou zjišťovány z pohledu seniorů umístěných v jednotlivých domovech pro seniory ...
 • Gajdošová, Kamila (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce je zaměřená na problematiku adaptace seniorů v pobytovém zařízení, konkrétně v Domově pro seniory ?Srdce v dlaních'' ? sociální služby Jiříkov, ve Filipově. Práce je rozdělená do dvou částí. V teoretické části se ...
 • Hampl, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Bakalářská práce shrnuje na základě teoretických poznatků získaných z odborné literatury zážitkové pedagogiky teoretická východiska pro realizaci adaptačního kurzu. Popisuje aktuální stav pořádání adaptačních kurzů na ...
 • Opavová, Barbora (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Summary The diploma thesis deals with designing of the adaptation course for the first year students attending for J. Jungmann grammar school in Litoměřice. The design originates from the recommendations obtained from ...
 • Pokorná, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím interaktivní tabule jako didaktické pomůcky pro efektivní výuku anglické gramatiky zohledňující různé učební styly žáků. Efektivita aktivit vhodných pro práci s interaktivní tabulí ...
 • Jakubčíková, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  V diplomové práci je řešena problematika ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou na základní škole. V teoretické části jsou přiblížena fakta o ADHD. Porucha je definována z hlediska historie a charakteristiky jejích ...
 • Szeinerová, Lenka (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce se zabývá názorem adolescentní populace na rodinu, mateřství a zjišťuje, jak by se případně zachovali při nechtěném těhotenství, dále zda mají dostatek informací jak takovéto situaci zabránit. Dále se práce zabývá ...
 • Vodrážka, Karel (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The diploma thesis deals with the formation, the sequential growth and the final triumph of Nazism. Especially, the causes that led to establishment of Nazi regime in Germany are analyzed. The first part of the diploma ...
 • Janoušková, Klára (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Bachelor thesis in an introduction to the sources, methods and aims of the work. Chapters work analyzed Hitler's individual life stages of childhood and youth, to his way to power after World War II and Hitler's death by ...
 • Adopce 
  Sadílková, Zlata (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This baccalaureate thesis addresses the issues associated with adoption. The objective of the thesis is to determine the course of the adoption process and the chances for success in the case of couples as compared to ...
 • Myslivcová, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Tato bakalářské práce je zaměřena na aerobik jeho historii, vývoj a trendy v Liberci. Hlavní cíle této práce jsou popsat historii vzniku aerobiku, a to nejen jako formy cvičení, ale i vznik samotného aerobního cvičení ...
 • Lemfeld, Radek (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This thesis deals with the fate of the Czech people or people with Czech backgrounds, who visited Afganistan before 1989 and they wrote a travelogue about it. This work attempts to map the reasons which led travelers to ...
 • Zenková, Ivana (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  The thesis focuses on serious current problems of aggression in primary schools and provides documentary evidence for mentioned problems. The concept of aggression definition is to be found in theoretical part. Moreover ...

prohledat DSpace


rozšířené hledání

procházet

můj účet