Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Subject "labor market"

DSpace Repository

Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Subject "labor market"

Sort by: Order: Results:

 • Bělochová, Pavla (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou absolventů na trhu práce. Jejím cílem je analyzovat problematiku absolventů na trhu práce. Zjistit a popsat postavení a uplatnění absolventů na trhu práce v okrese Jablonec nad ...
 • Oršulíková, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Bakalářská práce je zaměřena na stav nezaměstnanosti v období před, během a po ekonomické krizi. Situace je patrná na příkladu největších zaměstnavatelů v Libereckém kraji. Práce se týká programovacího období 2000 ? 2011. ...
 • Kulhánková, Leona (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku trhu práce v těžebním a chemickém průmyslu v okrese Most. Zaobírá se největšími průmyslovými závody a jejich vlivem na celkovou zaměstnanost. Dalším stěžejním pilířem práce ...
 • Lešáková, Gabriela (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  Bachelor work describes the problematic of long-term unemployment with its all consequences (aspects) and the influence at individual person. The main aim of the Bachelor work was not only to describe the root cause of ...
 • Malinová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Práce obsahuje vymezení geografické regionalizace. Dále se zabývá charakteristikou mikroregionů Chomutov a Kadaň.
 • Veselý, Zdeněk (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  The Bachelor´s thesis deals with ethnic inequalities in the Czech society. This topic will be dealt with in terms of the labor market. This thesis first introduces not only an economic but also social transformations that ...
 • Jelínková, Barbora (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  The Bachelor work ,, The Inequality Between Men and Women in the Labor Market"deals with the status and problems of women in the labor market in the CzechRepublic. The work contains four main parts. The first part focuses ...
 • Pimková, Jitka (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tématem bakalářské práce je zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jejich uplatnění na trhu práce. Cílem bylo vytvořit ucelený přehled poskytované podpory a poukázat na problematiku spojenou s jejich zaměstnáváním. ...
 • Macounová, Drahomíra (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývala problematikou nezaměstnanosti u osob starších 50 let. Cílem diplomové práce bylo zjistit nejčastější důvody vzniku nezaměstnanosti u osob starších 50 let a porovnat jejich rozdílnost v závislosti ...
 • Pražáková, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce se zabývá rovnými příležitostmi na pracovní trhu v České republice z genderové perspektivy. Jednotlivé kapitoly popisují situaci žen na pracovním trhu. Na přístup žen na pracovní trh je nahlíženo z hlediska ...
 • Krlínová, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  The Bachelor essay has engaged in theoretical, but in practical recording of the bad situation and possibilities of young people after leaving institutional education.
 • Červenková, Sylva
  Diplomová práce se zabývala uplatnitelností lidí s mentálním postižením na trhu práce, jejich možnostmi při výběru školy, nabídkou studijních oborů, které by je připravily na vstup do zaměstnání. Práci je rozdělena na dvě ...
 • Machková, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Práce se zabývá problematikou trhu práce v Libereckém kraji. V úvodu je přiblížena situace ve světě, popisuje vývoj ekonomiky a společnosti před nástupem ekonomické krize v září roku 2008. Hlavní kapitoly popisují dopady ...
 • Valášková, Martina
  Bakalářská práce se zabývala problematikou zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Cílem bakalářské práce bylo komplexně popsat problematiku zdravotního postižení ve vztahu k zaměstnanosti a zjistit postavení osob se ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account