Browsing Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií by Title

DSpace Repository

Browsing Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tomčík, David (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  Bakalářská práce pojednává o e-learningové výuce anglického jazyka. Hodnotí možné způsoby výuky jak standardní, tak i zaměřené na informační technologii a e-learning. Charakterizuje vývoj a historii e-learningu od jeho ...
 • Zedek, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Teoretická část práce si klade dva cíle. Má seznámit čtenáře s vybranými trendy z oblasti využití informačních technologií v procesu vzdělávání a zároveń by měla posloužit jako uživatelský manuál k softwarovému balíku ...
 • Bartůněk, Karel (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a vývoje komponent pro redakční systém Joomla. Na úvod jsou popsány základní vlastnosti, možnosti a historie tohoto systému. Dále je pozornost věnována implementaci návrhového ...
 • Bartůněk, Karel
 • Hajfler, Miroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  Diplomová práce má za cíl vytvořit programové prostředí, ve kterém lze snadno vytvářet a upravovat stavové digramy a následně simulovat jejich činnost. Využití programu by mělo být především při simulování funkce komunikačních ...
 • Franc, Stanislav (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem práce je vytvořit uživatelsky přátelský editor pro vytváření úrovní v herním enginu Shmup. Práce se zabývá rešerší herního enginu pro hru žánru Shoot 'em up. Tento engine byl vytvořen v rámci magisterského projektu. ...
 • Byšický, Rudolf (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce se zabývá konečnými stavovými automaty a jejich reprezentací v jazyce VHDL a pomocí klopných obvodů. Výsledkem práce je grafický editor stavových automatů, který může převést grafický návrh na VHDL soubor. ...
 • Křížek, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje problematiku související s tvorbou editoru konfiguračních souborů pro simulátor Flow123d. Představuje formát YAML jako náhradu staršího souborového formátu CON a popisuje použití jeho syntaxe. ...
 • Kulich, Jiří
  Tato práce je součástí vývoje robotického skladu Syslogeum 3000 společnosti Systematic a.s. Cílem práce je vytvořit software v řídícím PLC, který umožní snadné testování skladovacího robota. Za normální okolností je robot ...
 • Tvrzník, Stanislav (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This thesis is concerned with creation of video editor. The editor must be able to create visual effects on the input video, images, text and modified inputs in layers merge and save into the video file.
 • Tvrzník, Stanislav
 • Krejčí, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou edukativní hry na mobilní zařízení pro děti s poruchou autistického spektra. Je zde popsáno, co jsou poruchy autistického spektra, jak se projevují a do jakých kategorií se rozdělují. ...
 • Čížek, Jan
  Zavedené elektromembránové procesy, jako je elektrodialýza a elektrodeionizace, představují významnou skupinu technologií pro desalinaci vody, selektivní separaci látek či přípravu ultra-čisté vody napříč různými sektory ...
 • Hozák, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-27)
  Hlavní náplní práce je analýza spamu a návrh a implementace aplikace v jazyce C, která bude detekovat spam za pomoci hashovacích funkcí. Na základě provedené analýzy je navržena normalizace emailových zpráv, tak aby spamy ...
 • Hozák, Pavel
 • Remplík, Luboš (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  Práce se zabývá efektivními metodami internacionalizace webových projektů a problémy s tímto spojené. Jsou zde uvedené praktické řešení v programovacím jazyku JSP a PHP. Zaměření je několik. Rozebírá druhy znakových sad, ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account