Browsing Ekonomická fakulta by Subject "udržitelný rozvoj"

DSpace Repository

Browsing Ekonomická fakulta by Subject "udržitelný rozvoj"

Sort by: Order: Results:

 • Müllerová, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato diplomová práce se zabývá otázkou udržitelného rozvoje, který je v současné době velmi aktuálním tématem po celém světě. Rozebírá environmentální politiku na mezinárodní, národní a podnikové úrovni, jejíž analýza je ...
 • Rozkydal, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku udržitelného a odpovědného podnikání v hotelu Chateau Mcely. Udržitelné podnikání představuje nový způsob řízení, při kterém se zohledňují nejen ekonomické, ale také environmentální, ...
 • Pochopová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice společenské odpovědnosti a udržitelnému podnikání firem na trhu kosmetiky. V první části práce je představen koncept společenské odpovědnosti firem a udržitelného rozvoje z ...
 • Kubešová, Monika (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  This diploma work is treated of definition of region in generall terms in the first part. There is described, what constitutes its, what is its agency and what authorities it has. It´s charakterized Usti and Liberec Region ...
 • Podhorská, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá rozvojem cestovního ruchu ve vybrané lokalitě, kterou je České Švýcarsko. Jejím cílem je na základě teoretických znalostí, interních materiálů a analýzy spokojenosti návštěvníků navrhnout možné ...
 • Košková, Michala
  Tato diplomová práce je zaměřena na téma společenské odpovědnosti firem v praxi a její následné využití pro tvorbu konkurenční výhody daného podniku. Součástí práce je dotazníkové šetření, které mělo za cíl získat podněty ...
 • Vajsejtl, Jan
  Diplomová práce zkoumá dopad udržitelné mobility na dodavatelský podnik v automobilovém průmyslu. Cílem práce je na základě vyhodnocení vlivu výroby vozů s alternativními pohony na dodavatelský podnik v automobilovém ...
 • Balog, Miroslav
  Diplomová práce je zaměřena na strategii udržitelného rozvoje malého a středního podniku. Cílem práce je pokusit se nalézt vhodnou strategii pro vybranou společnost D&D ELEKTROMONT s.r.o. Navržená strategie by měla splňovat ...
 • Rusová, Veronika (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The diploma thesis analyzes the problems of environmental protection, defines environmental management systems and their implementation in the Czech Republic. The thesis takes down the reasons for the implementation of ...
 • Macháčková, Radana
  Práce se zabývá problematikou udržitelného rozvoje s důrazem na udržitelné podnikání v mezinárodním kontextu. V práci jsou definovány základní pojmy a popsány principy konceptu. Popsán je současný stav přijetí principů ...
 • Černý, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je analýza vybraných environmentálních dopadů, které svou činností způsobuje módní průmysl a navrhnout vlastní řešení, které by mohlo alespoň z části tyto dopady zmírnit. Práce je zaměřená konkrétně ...
 • Henneberková, Denisa
  Tato diplomová práce se zabývá uplatňováním zeleného marketingu ve společnosti Tchibo. Teoretická část je zaměřena na úvod do problematiky zeleného marketingu, udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti firem. Dále ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account