Browsing Ekonomická fakulta by Subject "e-learning"

DSpace Repository

Browsing Ekonomická fakulta by Subject "e-learning"

Sort by: Order: Results:

 • Hendrych, Petr
  Práce se zabývá e-learningem jako moderními vzdělávacími technologiemi. Charakterizuje hlavní rysy e-lerningu, především komu je určen, k čemu slouží, jaké existují jeho různé varianty a v neposlední řadě, jak je na tom ...
 • Watzke, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá vzděláváním zaměstnanců ve společnosti ŠKODA AUTO, a. s. Klade důraz na přechod ze školení v učebnách na interaktivní způsob vzdělávání. Z hlediska obsahového členění z počátku zmiňuje teorii o ...
 • Aubrecht, Štěpán (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  The aim of this thesis is to compare e-learning systems which belong to the most used among universities in Czech Republic. At first this thesis is concerning on description of e-learning as itself for better understanding ...
 • Páleník, Daniel (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  The degree work on the theme The development and training of employees of an organization deals with the description of activities in a consultancy firm. The importance of education from the point of view of both, the ...
 • Šturman, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá oblastí spokojenosti zaměstnanců ve společnosti XY. Teoretická část seznamuje s pojmem pracovní spokojenosti a definuje hlavní faktory ovlivňující spokojenost zaměstnanců. Cílem práce je ...
 • Studená, Zdeňka (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Companies today are aware of being well educated and especially well trained. That´s my reason to choose this topic for my Graduation paper, I especially focused on the system of staff training. The company I am analysing ...
 • Salvetová, Andrea (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  Tato práce se zabývá vzděláváním zaměstnanců firmy Škoda Auto v oblasti odborné přípravy. Základní myšlenkou diplomové práce byla snaha poukázat na význam vzdělávání v podnikové praxi. První část popisuje teoretické poznatky ...
 • Šimonová, Marie (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  This diploma work deals with the problem of financing the institutions and centers focused on lifelong and further education in the context of Czech Republic. The first part of thesis is devoted to the relevant terms, their ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account