Browsing Ekonomická fakulta by Subject "Facebook"

DSpace Repository

Browsing Ekonomická fakulta by Subject "Facebook"

Sort by: Order: Results:

 • Zedníková, Vendula
  Diplomová práce se zabývá optimálním využitím sociálních médií, konkrétně Facebooku, Youtube a Instagramu, v marketingové komunikaci firmy Ocún, která doposud v této oblasti nerozvíjela systematickou komunikaci. Cílem této ...
 • Řezáčová, Denisa (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce se zabývá implementací komunikačního mixu na Facebooku pro společnost Festool. Teoretická část práce se věnuje znalostem z oblasti marketingové komunikace, zejména nástrojům komunikačního mixu a oblasti firemní ...
 • Markušová, Adriana
  Bakalářská práce se zabývá komunikací cestovní kanceláře Melissa Travel na sociální síti Facebook. V první - teoretické části vysvětluje, co je to marketing a popisuje nástroje marketingové komunikace. Dále se věnuje ...
 • Novotová, Jitka (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Hlavním cílem této diplomové práce je navržení marketingové komunikace na sociální síti Facebook pro společnost Sleva Liberec. V první části práce jsou shrnuta teoretická východiska tradiční marketingové komunikace, následně ...
 • Nedorost, Jakub
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnutí doporučení pro marketingovou komunikaci na sociální síti Facebook pro společnost Brand Gifts, a.s. Teoretická část nejdříve shrnuje klasickou marketingovou komunikaci, ...
 • Bezoušková, Barbara Anna
  Tato práce se zabývá problematikou marketingové online komunikace prodejní výstavy Křehká krása. V teoretické části práce jsou uvedeny moderní marketingové trendy a definován pojem marketingová komunikace. Dále je pozornost ...
 • Králová, Veronika
  Hlavním cílem této práce je navržení marketingové online komunikace pro Rodný důmFerdinanda Porsche. V teoretické části práce nejprve představí základní předpoklad pronávštěvu muzea, kterou je cestovní ruch, následně médium ...
 • Ženíšek, Václav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro existující firmu TETA, s. r. o., resp. její část nazývanou TETANET, která se zabývá poskytováním internetu. Práce pojednává o návrhu strategie, která má napomoci ...
 • Mužíková, Pavla
  Diplomová práce se zabývá problematikou online marketingové komunikace jako nástroje pro rozvoj herního startupu. Cílem diplomové práce je zhodnocení současného stavu a navrhnutí optimalizace jednotlivých nástrojů marketingové ...
 • Herdová, Marie
  Cílem této práce je navržení internetové marketingové komunikace pro operátora Kaktus. V první části této práce jsou charakterizováni uživatelé internetu a jsou shrnuta teoretická východiska marketingové komunikace na ...
 • Kostelencová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá podporou informačních a komunikačních technologií v oblasti projektového řízení a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje základní terminologii týkající se ...
 • Taclík, Lukáš
  Diplomová práce Sociální sítě v podnikovém prostředí se věnuje využití vybraných sociálních sítí v praxi. Zpočátku se jedná o teoretický popis sociálních sítí od historie po současnost a vymezení pojmu sociální sítě. Nemalá ...
 • Zbranková, Veronika
  Tato bakalářské práce se věnuje tvorbě návrhu profilu na sociální síti, který bude využitelný v konkrétním podniku. Autorka nejprve posuzuje možné pozitivní a negativní dopady sociálních sítí na podnik a poté se na základě ...
 • Kučmaš, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce Sociální síť Facebook jako podpora automobilových dealerů se věnuje tématice využití nových médií u autorizovaných prodejců automobilů. Práce přibližuje problematiku využití nových komunikačních kanálů - ...
 • Sýkorová, Michala
  Bakalářská práce se zabývá vlivem sociálních sítí na strategické řízení malých a středních podniků. Představuje nejznámější sociální sítě, jako je Facebook, YouTube, LinkedIn, apod. Analyzuje, jaké přínosy a rizika přináší ...
 • Špringl, Vladimír
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku tvorby a optimalizaci marketingové strategie na sociálních sítích včetně vhodné aplikace brandové strategie. Cílem diplomové práce je porozumění hlavních online marketingových ...
 • Dědková, Andrea
  Diplomová práce pojednává o vybraných metodách online marketingu, vymezuje základní pojmy týkající se propagace firmy prostřednictvím internetu a vztahuje teoretické poznatky ke konkrétnímu podniku. Prvním cílem je zvýšení ...
 • Vostrý, Milan
  Diplomová práce se zabývá sociálními medii a jejich analýzou. Předmětem práce je představení sociálních medií a jejich možností pro propagaci podniku a získaní relevantních informací pro podnik. V tomto díle jsou ...
 • Prokopová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá získáváním pracovníků ve vybraném podniku. Jejím cílem je vytvořit taková doporučení, která by vedla ke zvýšení atraktivity podniku jako zaměstnavatele zejména pro studenty a absolventy škol, ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account