Browsing Ekonomická fakulta by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Ekonomická fakulta by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Mrnková, Radka (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem práce je zpřehlednit pojmy jako je konkurz, úpadce, podstata, věřitel, pohledávka a v současné době i velmi diskutovaná rekodifikace stávajícího úpadkového práva.
 • Gumanová, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Práce charakterizuje mzdy, jejich složky, výpočet mzdy. Vysvětluje pojmy dovolená na zotavenou, průměrný výdělek. Dále se práce zabývá popisem zdravotního a sociálního pojištění, povinnosti zaměstnavatelů v těchto okruzích, ...
 • Zikmundová, Olga (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Téma diplomové práce je Marketingová studie, která je vypracována ve společnosti Ještědská sportovní spol. s r. o. se zaměřením na Plavecký bazén. Tato společnost se v posledních dvou letech potýká s nedostatkem návštěvníků. ...
 • Kloučková, Ivana (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  An insurance company is a special financial institution that offers an ensuring protection to their clients from the adverse consequences of accidents. The accounting system of an insurance company is slightly different ...
 • Čížková, Dana (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tato diplomová práce je věnována problematice merchandisingu, jednomu z nástrojů komunikačního mixu a jeho užití v a. s. Triola. Diplomová práce se částečně opírá o výsledky výzkumu realizovaného v rámci mé bakalářské ...
 • Nováková, Pavlína (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací ve firmě Studyline, která se zaměřuje na práci a studium v zahraničí a poskytování jazykových kurzů. Z důvodu rostoucího konkurenčního tlaku by měla být tvorba ...
 • Rulfová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  After the renewal of the mortgage banking in our country which was made possible mainly by passing of the Act on obligations no. 84/1995 Co., mortgage credit became common and often used means how to obtain own housing. ...
 • Zavadilová, Denisa (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The aim of this bachelor work was to assess the economic situation in the company Continental Teves Czech Republic, s. r. o. from the year 2001 to 2004. This company is a subsidiary of worldwide business concern Continental ...
 • Seifert, Václav (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  This thesis deals with the evaluation and selection of suppliers in a production company. The BWS company was chosen for this purpose. The neccessary information was obtained during three years of employment and several ...
 • Vetešníková, Vanda (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Due to ever quickening development of information technologies together with the entire society development, possibilities of effective communication with customers within the marketing strategy of the company increases. ...
 • Hendrych, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
 • Šilhán, Milan (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The main purpose of this bachelor work is to suggest the appropriate steps, which could lead to increasing of the competitive advantage of the driving school Prima. On the basis of the marketing survey and the analyse of ...
 • Havlová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The subject of my bachelor work is to describe, analyse and suggest marketing communication for the company Hi-Tuning. The theoretical part of my work explains principles of marketing communication. It is mainly focused ...
 • Holubová, Pavla (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The topic of this thesis is to analyze the present state of brownfields in the Czech Republic and to introduce a concrete project in Liberec region. The thesis is divided into several parts. The intro includes a theoretical ...
 • Vaňousková, Jitka (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  This Bachelor´s work deals with investigation of competitive environment of Abrasiv Company on the Czech market of abrasive products. It consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with ...
 • Průšová, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Diplomová práce pojednává obecně o podnikatelských rizicích a možných přístupech k jejich řízení, dále rozebírá velice důležitý nástroj při zvažování podnikatelských rizik - finanční analýzu, její cíle a vybrané metody. ...
 • Burkoň, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  This thesis focuses on market research of perception the premium automobil brands Audi, BMW and Mercedes-Benz among public and customers in the Liberec region. The thesis includes some parts. In the first part is theoretically ...
 • Cerhová, Veronika (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem této diplomové práce je provedení a následné vyhodnocení marketingového výzkumu týkajícího se positioningu značky a výrobku od firmy Valdemar Grešík – Natura, hodnoceného konečným zákazníkem. První část popisuje firmu ...
 • Stránský, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2006)

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account