Browsing Ekonomická fakulta by Title

DSpace Repository

Browsing Ekonomická fakulta by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ječná, Naďa
  Bakalářská práce zkoumá, jak ovlivní odchod Velké Británie z Evropské unie obchodní situaci v České republice. Po přiblížení britské ekonomiky je chronologicky zmapován vývoj integrace na Evropském kontinentu z pohledu ...
 • Bartošová, Dominika
  Bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Poukazuje na komplikovaný postoj, který země vůči Evropské unii zachovávala už od samého počátku jejího založení, a ...
 • Čmelík, Dominik
  Bakalářská práce Brexit a jeho vliv na zahraniční obchod ČR a EU se věnuje problematice opuštění Evropské unie Spojeným království Velké Británie a Severního Irska. Zaměřením této bakalářské práce je zahraniční obchod, z ...
 • Zeman, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  This work describes the Internet marketing from the perspective of the advertiser. It shows advantages and disadvantages of this sector and provides an objective view of how to use the internet as suitable medium for the ...
 • Štrojsa, Zdeněk
  Cílem této práce je zanalyzovat pojmy identita podniku a image. Ve vybraném podniku jsou tyto pojmy blíže analyzovány a je navrženo vhodné vylepšení. Doporučení je pro podnik DENSO Manufacturing Czech s. r. o., jenž je ...
 • Cvrčková, Julie
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku budování firemní identity. Identita vyjadřuje jedinečnost, charakter a vlastnosti firmy. Skládá se z jednotlivých prvků, kterými jsou vize, design, komunikace, kultura a produkt. ...
 • Nedorost, Jan
  Předmětem bakalářské práce s názvem Budování prosperující značky na příkladu společnosti Apple Inc. je zmapování procesu budování značky. V první části jsou v této souvislosti podrobněji vysvětleny základní teoretické ...
 • Roubičková, Sabina (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce ''Budování značky'' vychází z teoretických poznatků o značce, které jsou popsány v první, teoretické části. Tato část se věnuje jednotlivým náležitostem procesu budování značky a dále tvorbě marketingové ...
 • Roubičková, Sabina
 • Třmínková, Klára
  Diplomová práce přináší komplexní zpracování návrhu budování značky zaměstnavatele. Návrh představuje pro společnost přehled jednotlivých kroků, dle kterých by měla postupovat tak, aby efektivně budovala svou značku a ...
 • Horáková, Tereza
  Cílem této diplomové práce je vytvořit komplexní návrh budování značky zaměstnavatele ve vybrané společnosti obsahující praktické nástroje interní i externí značky. Předložená doporučení a návrhy vycházejí z teoretických ...
 • Kordík, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce se zabývá propojením špičkového výrobního know-how a zavádění výroby mimo Evropskou unii. Pojednává o silných a slabých stránkách tohoto projektu. Čtenář se dozví podstatné informace o mezinárodním obchodu, marketingu ...
 • Kroupová, Sára$eAutor
 • Kroupová, Sára
  Cílem této bakalářské práce je objasnit problematiku rizikového a rozvojového kapitálu, se zaměřením na Business Angels.Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku Business Angels v České republice, ale i zahraničí. V ...
 • Jagadeesh, Kishan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na aplikaci principů business intelligence za účelem optimalizace správy záznamů zaměstnanců a dalších souvisejících činností v elektroenergetické společnosti. Tato optimalizace je prováděna ...
 • Gupta, Manomeet
  Tato práce se zaměřuje na aplikaci nástrojů obchodní inteligence s cílem optimalizovat webové aktivity a obchodní rozhodnutí na základě webových dat v malé společnosti. Primárním cílem je navrhnout řešení datového skladu, ...
 • Růžička, Karel
  Práce se zabývá tématikou jedné z forem alternativního bydlení v minimalistických domech, v anglosaských zemích nazývaných pojmem Tiny house, v kontextu tvorby podnikatelského plánu zabývajícího se založením start-up firmy ...
 • Škraňka Procházková, Tereza
  Tématem této diplomové práce je Případová studie na výhodnost outsourcingu ve vybraném podniku. Práce je rozdělena do 4 kapitol a v první části se zaměřuje na teoretické poznatky a literární rešerši, v druhé části pak na ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account