Browsing Ekonomická fakulta by Title

DSpace Repository

Browsing Ekonomická fakulta by Title

Sort by: Order: Results:

 • Halama, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou projektového řízení, konkrétně pak tradičními a především agilními metodikami. Teoretickou rešerši lze rozdělit na čtyři dílčí části,přičemž během úvodu jsou představeny základní ...
 • Garčar, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato diplomová práce se zabývá povědomím a využíváním agilních přístupů v rámci projektového řízení na území České republiky. V teoretické části práce je představeno projektové řízení, způsoby řízení projektu za pomoci ...
 • Štěpánková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou HIV/AIDS. V úvodní části je popsána nemoc AIDS jako lékařský problém (historie onemocnění, popis nemoci AIDS, virus HIV, způsob přenosu, historie onemocnění) HIV. Další kapitola ...
 • Slezáková, Kristýna (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Diplomová práce na téma "Akcie - investiční příležitost" je věnována problematice akcií a obchodování s nimi. První část závěrečné práce se stručně zabývá cennými papíry. Informuje o rozdělení cenných papírů, nejpodstatnějších ...
 • Slezáková, Kristýna
 • Horák, Jakub
  Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat uzel sběrnice CAN pro řízení akčního členu, kterým je krokový motorek. Uzel je vybaven řadičem CAN firmy Philips SJA1000 a budičem této sběrnice Philips PCA82C250. Řídídcím ...
 • Dobiášová, Veronika
  Cílem této práce je nalézt optimální nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti pro malé a střední podniky v Libereckém kraji. Aktivní politika zaměstnanosti je jedním z prostředků snižování míry nezaměstnanosti v ...
 • Krištofová, Petra
  Cílem této práce je osvětlit problematiku a důležitost podnikatelského plánu při zahájení podnikatelské činnosti i při rozvoji firmy. Podnikatelé tento proces často podceňují, nepřikládají mu dostatečný význam. Podnikatelský ...
 • Michoňová, Klára
  Hlavní cíl diplomové práce je popsat současný důchodový systém v České republice a podat ucelený pohled o jeho probíhající reformě včetně analýzy jednotlivých částí tohoto systému.
 • Líman, Petr
  Diplomová práce se soutředí na oblast transakčních operací se specifickym zaměřením na manažerské odkupy. Práce zahrnuje charakterizaci a vymezení jednotlivých druhů fúzí a akvizic včetně rozlišení specifických druhů ...
 • Balvín, Vojtěch
  Práce je studií o zahájení mezinárodního obchodu se službami společnosti BFB-Falco, s.r.o., která provádí ochranu a ostrahu majetku a osob. Teoretická část je věnována obecnému popisu zabezpečovacích služeb, dále charakteristice ...
 • Hájek, František
  Diplomová práce se zabývá algoritmy na YouTube a jejich marketingovým významem. V práci je popsán fenomén influencer marketingu se zaměřením na YouTubery. Je charakterizován portál YouTube, jeho služby a popularita. Je ...
 • Deduchová, Hana
  Diplomová práce Alokace nákladů a její vliv na dosahování nákladových úspor se věnuje problematice alokace nákladů ve vybrané společnosti Magna Exteriors (Bohemia) s. r. o. Cílem práce je zhodnotit v současné době používaný ...
 • Karlas, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá tradičními a moderními přístupy k alokaci nákladů. Teoretická část práce poskytuje podrobný úvod do problematiky nákladů spolu se základními východisky nákladových kalkulací. V praktické části ...
 • Němcová, Radka
  Diplomová práce pojednává o tradičních a moderních přístupech k alokaci nákladů. Cílem práce je vybrat a navrhnout takový způsob rozvrhování režijních nákladů, který podniku pomůže přesněji přiřazovat režijní náklady ...
 • Mansfeld, Jakub
  V dnešní době je společnost ohrožena mnoha riziky. Rizika se neustále zvětšují a škody rostou. Některá rizika dosahují značných rozměrů. Na krytí těchto rizik neexistuje na klasickém zajistném trhu odpovídající kapacita. ...
 • Moravec, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření výukového CD na téma grafických karet a 3D akcelerátorů pro nejpoužívanější počítačové platformy, a to s důrazem na dnes nejrozšířenější platformu PC. Toto CD je koncipováno jako ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account