Analýza magnetických akumulátorů kinetické energie

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Valtera, Jan
dc.contributor.author Svobodová, Jana
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2017-05-04
dc.date.available 2017-05-04
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/20568
dc.description 56 stran, 7 stran příloh :ilustrace (některé barevné), grafy +1 CD-ROM cs
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na analýzu magnetických akumulátorů kinetické energie vyvinutých pro centrální rozváděcí systém příze rotorových dopřádacích strojů. Centrální rozváděcí systém zajišťuje pomocí přímočarého vratného pohybu rozváděcí tyče přesné vedení příze při jejím navíjení na výstupní cívku. Při tomto pohybu dochází k vysokému namáhání rozváděcí tyče a podélnému kmitání. Magnetický akumulátor akumuluje kinetickou energii v koncových úvratích rozváděcího pohybu a tím pomáhá snížit dynamické síly na rozváděcí tyč. Cílem této práce je provést analýzu stacionárního a nestacionárního magnetického pole akumulátoru v různých uspořádáních. Následně pak navrhnout geometrii nového pólového nástavce pro navýšení magnetické síly v koncových polohách rozváděcího pohybu.
 Pro tyto účely byl v programu FEMM 4.2 vytvořen model, pomocí kterého byla provedena kvazistatická analýza. Při této analýze byl prováděn návrh nového pólového nástavce, který dosahuje vyšší magnetické síly než původní pólový nástavec a tím snižuje potřebný počet akumulátorů na rozváděcím systému. V programu Ansys Maxwell byl vytvořen model, pomocí kterého byla provedena magneto-dynamická analýza akumulátoru při průchodu duralové rozváděcí tyče. V této analýze byla zjišťována velikost účinků od vířivých proudů při průchodu duralové rozváděcí tyče akumulátorem. Výsledky z kvazistatické i magneto-dynamické analýzy byly následně experimentálně ověřeny. Výsledky z měření se shodovaly s hodnotami ze simulací a verifikovaly tak vytvořené modely magnetických akumulátorů různých uspořádání.
 Výsledkem práce je ověřený model magnetického akumulátoru pro magneto-statické a magneto-dynamické analýzy. Dále je výsledkem geometrie pólového nástavce, se kterým dochází k téměř dvojnásobné magnetické odpudivé síle a díky tomu se počet akumulátorů na dopřádacím stroji může snížit až o polovinu. V poslední části byl analyzován vliv vířivých proudů při pohybu magnetických těles na stroji a zhodnoceno jejich případné využití. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=33783&typ=1
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=33783&typ=2
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=33783&typ=3
dc.source.uri http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=33783
dc.subject storage batteries en
dc.subject open-end spinning machines en
dc.subject akumulátory cs
dc.subject bezvřetenové dopřádací stroje cs
dc.title Analýza magnetických akumulátorů kinetické energie cs
dc.title.alternative Analysis of magnetic accumulators of kinetic energy en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2016-08-23
local.faculty Strojní fakulta cs
local.department KTS cs
dc.identifier.signature V 129/16 Sb
local.identifier.stag 33783
local.note.administrators oprava_B
local.identifier.verbis 522209
dc.subject.verbis bezvřetenové dopřádací stroje cs
dc.subject.verbis open-end spinning machines en
dc.subject.verbis storage batteries en
dc.subject.verbis akumulátory cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:14:50 cs
local.verbis.studijniprogram KTS Strojní inženýrství/Strojní inženýrství cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account