Fakulta zdravotnických studií

repozitář DSpace

Fakulta zdravotnických studií

 

poslední příspěvky

 • Švitorková, Nela (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Obsahem práce je seznámení se s anatomií a fyziologií srdce a základními informacemi o kardiostimulátorech. Dále budou rozebrány některé algoritmy, které jsou v nabídce vybraných firem dodávajících kardiostimulátory do ...
 • Tomešová, Vendula (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato práce se zabývá problematikou monitorování peristaltiky střev. V práci je shrnut význam správné funkce trávicího traktu, s tím spojený význam sledování střevní motility a v praxi užívané metody pro monitorování střev. ...
 • Trojáček, Miroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce se zabývá problematikou u pacientů s diabetes mellitus léčených inzulínovou pumpou. Začátek práce popisuje nemoc, její projevy, klasifikaci a komplikace. Dále je popsána inzulínová pumpa, její funkce, kritéria ...
 • Svoboda, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce se věnuje vytvoření funkčního přepínače napětí mezi bipolární a unipolární katetrizační ablací srdce. Práce v její teoretické části obsahuje seznámení s katetrizačními ablacemi srdce obecně. Dále je zde ...
 • Pujman, Radek (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce pojednává o účincích rozptýleného záření v radiodiagnostice. Rozptýlené záření má schopnost ionizace a vzniká interakcí rentgenového záření s tkání přímo v těle vyšetřovaného pacienta. V první části ...
 • Chroustová, Taťána (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním fyziologických dějů. Je zde uveden popis jednotlivých modelů jak z hlediska medicínského, tak z technického. V práci se pak konstruují vybrané modely v programovacím prostředí MATLAB.
 • Jašková, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato práce se pokusí na základně vybrané analytické metody změřit antioxidanty u co největšího množství osob a statisticky vyhodnotit data. Cílem této práce je poukázat na souvislost, jakou mají antioxidanty s kvalitou ...
 • Mikesková, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato práce se zabývá problematikou jednoduché a tandemové rázové vlny. Teoretická část popisuje vlastnosti rázové vlny, druhy generátorů RV a buňky, na kterých je výzkum prováděn. Praktická část se pak věnuje účinku jak ...

prohledat DSpace


rozšířené hledání

procházet

můj účet

kanály RSS