procházení Časopisy dle data publikování

repozitář DSpace

procházení Časopisy dle data publikování

seřadit dle:řazení:výsledky:

 • Skřivánek, Josef; Bílek, Martin (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  Článek je zaměřen na dynamickou analýzu pohonného systému maloprůměrového pletacího stroje. Hlavním cílem je popis a analýza stávajícího konstrukčního uspořádání náhonu. Současné uspořádání pohonu zajišťuje svázaný pohyb ...
 • Hráský, Pavel; Teplan, Jaroslav; Malý, Tomáš; Kaplan, Aleš (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  Cílem studie je poukázat na nezbytnost zařazování hodnocení funkčního stavu organismu ve spojení s provozováním tréninkového procesu. Studie přináší informace o testování funkčního stavu pohybového aparátu. U probandů ...
 • Pejchar, Karel; Beran, Jaroslav (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  Článek pojednává o dynamické analýze mechanismu předávání jehly, která byla provedena pomocí Lagrangeových rovnic druhého druhu s cílem určit kinematické veličiny jednotlivých členů. Byly určeny geometrické a fyzikální ...
 • Přívratská, Jana; Zelová, Katarina (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  Chování při kompresi a pružné zotavení vysoce objemných materiálů lze popsat pomocí Kelvinova-Maxwellova reologického modelu. Jde o sériové spojení Kelvinova modelu (paralelní spojení newtonovské viskózní kapaliny a hookovské ...
 • Čáslavská, Eva; Petráčková, Jana (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  Článek prezentuje výsledky výzkumu osobnosti sportovních značek velkých sportovních akcí na příkladu letních olympijských her. Výzkum využívá metodiky standardizované americkou autorkou J. Aaker zabývající se značkou. Ve ...
 • Hanuš, Milan; Zahálka, František; Malý, Tomáš; Gryc, Tomáš; Hráský, Pavel; Malá, Lucia (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  Většina pohybových činností ve sportovních hrách je prováděna pomocí dolních končetin a jejich činnost je i podmínkou pro účinný a efektivní pohyb hráče během utkání.Jedním z kritérií pro hodnocení explosivní ...
 • Klouček, Vojtěch (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  Článek obsahuje popis jednoho z principů bezvůlového převodu ozubenými koly. Detailně je řešena konstrukce bezvůlové převodovky s předlohovými hřídeli. Vůle v záběrech ozubených kol a v ložiscích jsou vymezeny pomocí ...
 • Motawe, M.; Havelka, Antonín; Kůs, Zdeněk (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  V tomto výzkumu byla šetřena prodyšnost Ret [m2Pa/W] úpletů vyrobených z různě elastických vláken. Tyto látky byly napínány a jejich prodyšnost byla měřena v závislosti na různých napětích. Bylo zjištěno, že se ...
 • Pešík, Marek (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  V různých odvětvích technické praxe, zejména pak v automobilovém průmyslu, se používají jako součásti montážních linek vibrační dopravníky. Umožňují transportovat nejen díly různých tvarů a velikostí, ale i sypké materiály. ...
 • Petrů, Michal; Novák, Ondřej (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  V současné době se vývoj a výrobci automobilových sedaček zabývají optimalizací autosedačky a to především v oblasti snižování hmotnosti, výšky autosedačky a také energetické a ekologické úspornosti použitých materiálů při ...
 • Bílý, Milan; Süss, Vladimír; Matošková, Petra (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  V příspěvku se zabýváme temperamentovými vlastnostmi a profilem výkonové motivace u juniorských závodníků ve vodním slalomu. Výkon v této disciplíně klade vysoké nároky na psychiku mladého závodníka. Znalost temperamentu ...
 • Bunc, Václav; Hráský, Pavel; Baláš, Jiří (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  Motorický výkon jedinců, a tedy skutečný stav tělesné zdatnosti subjektů, je zčásti důsledkem jejich genetické predispozice a z částí důsledkem jejich pohybového tréninku. Základní problém interpretace výsledků testování ...
 • Čuříková, Lada; Süss, Vladimír; Matošková, Petra; Kračmar, Bronislav (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  V příspěvku se zabýváme porovnáváním jednotlivých případových studií analýzy plaveckého způsobu prsa u handicapovaných plavců s nadkolenní amputací. Cílem bylo zjistit stabilitu provedení jednotlivých cyklů (záběrů) u ...
 • Feher, Jan; Kaplan, Aleš (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  Tento příspěvek je koncipován jako rešeršní studie. Data pro tuto studii byla získána zejména ze zahraničních publikací. Publikace byly vyhledávány převážně pomocí internetových databází. Příspěvek stručně ukazuje možnosti ...
 • Dolejš, Petr (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  V tomto článku jsou porovnávány dvě polohy lalokovité trysky určené pro směšovací proces ejektoru. Předmětem pokusů bylo experimentální zjištění charakteristik proudových polí křížové trysky. Měření rychlostních profilů ...
 • Drewniak, Józef; Kopeć, Jerzy; Zawiślak, Stanisław (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  V předloženém příspěvku jsou diskutovány grafické modely planetových převodů založené na metodách lineárních (Hsu) grafů, křivkových (Marghitu) grafů a vazebních grafů. Původní pravidla využití grafických metod byla ...
 • Koňár, Radoslav; Moravec, Jaromír; Mičian, Miloš (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  Teoretická část článku se zabývá základními informacemi o opravách plynovodních potrubí pomocí ocelových objímek a simulačním systémem SYSWELD. Experimentální část zahrnuje analýzu okrajových podmínek pro proces simulace ...
 • Medlen, Dušan; Nová, Iva; Bolibruchová, Dana; Urgela, Dušan (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  Slévárenské Al-Si slitiny se používají v řadě automobilových a průmyslových aplikací náročných na nízké tíhové účinky z důvodu jejich relativně malé měrné hmotnosti a velmi dobré slévatelnosti. Modifikátory se obvykle ...
 • Jeřábek, Petr (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  V příspěvku se zabýváme porovnáváním jednotlivých případových studií analýzy plaveckého způsobu prsa u handicapovaných plavců s nadkolenní amputací. Cílem bylo zjistit stabilitu provedení jednotlivých cyklů (záběrů) u ...
 • Chaplin, David; Halbert, Christy; Knapp, Andrew (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2011)
  Tento výzkum je založen na velmi úzké základně v oblasti ekonomie sportu, v oblasti amatérského boxu. Konkrétně, „záležitost stylu“, kdy semifinále je testováno (nezávisle) pomocí různých analytických prostředků u ...

prohledat DSpace


rozšířené hledání

procházet

můj účet